artykuł

Display & Video 360 – efektywne kampanie displayowe

22 kwietnia 2020

Jako reklamodawcy chcemy dotrzeć z naszym przekazem do sprecyzowanej grupy docelowej, we właściwym czasie oraz z dopasowanym komunikatem na konkretnym urządzeniu. Jest to szczególnie istotne w kampaniach displayowch i video. Agencja, która korzysta z zaawansowanego narzędzia marketingowego, jakim jest Google Marketing Platform, ma do dyspozycji Display & Video 360, dzięki czemu nie tylko przygotuje szeroki wachlarz reklam multimedialnych, ale też na bieżąco oceni ich wydajność, wykorzystując dane ze zintegrowanych narzędzi analitycznych.

Co to jest Display & Video 360?

Google Display & Video 360 to narzędzie, które pozwala tworzyć i zarządzać zaawansowanymi kampaniami reklamowymi opartymi na banerach i materiałach video. Jest to nowoczesna platforma DSP służąca do zakupów programatycznych, która dzięki zaawansowanym metodom targetowania i optymalizacji pozwala na oszczędność czasu i środków.

Display & Video 360 łączy w sobie funkcje (znane wcześniej z usług DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager, Studio i Audience Center) z zakresu tworzenia kampanii, kreowania reklam graficznych w różnych formatach, wyszukiwania i kupowania zasobów reklamowych, porządkowania i stosowania danych o odbiorcach oraz pomiaru skuteczności reklam.

Display & Video 360 obejmuje pięć zintegrowanych modułów: Kampanie, Odbiorcy, Kreacje, Zasoby reklamowe i Statystyki.

  • Moduł Kampanie pozwala tworzyć, optymalizować i monitorować kampanie. Nowe widoki umożliwiają też kontrolę jakości kampanii, ponieważ widzimy poszczególne jej składniki, takie jak m.in. elementy zamówienia i kreacje.
  • Moduł Odbiorcy służy do zarządzania listami odbiorców związanymi z kampanią. Dzięki niemu możemy analizować profil odbiorców, tworząc np. nowe grupy na podstawie różnych zbiorów danych czy biorąc pod uwagę ich aktywność w kampanii oraz wyznaczać limity wyświetleń reklamy.
  • W module Kreacje możemy projektować reklamy, testować je, korzystając np. z szablonów Google Web Designera oraz tworzyć odmiany przekazu reklamowego skierowane do różnych odbiorców.
  • W module Zasoby reklamowe mamy do dyspozycji wysokiej jakości materiały pochodzące od najlepszych nadawców i wydawców, możemy też wyszukiwać najciekawsze oferty na rynku.
  • Moduł Statystyki prezentuje wszystkie dane na temat kampanii. Mamy tu listę raportów, które pomogą w ocenie skuteczności kampanii.

Display & Video 360 obsługuje też globalny tag do mierzenia konwersji. Dla każdego zdarzenia, które chcemy śledzić, trzeba utworzyć nową aktywność Floodlight, czyli fragment kodu HTML służący do śledzenia konwersji, dodawania użytkowników do list remarketingowych i przekazywania informacji o transakcjach sprzedaży. Display & Video 360 tworzy kod tagu, który należy dodać do witryny w odniesieniu do takiego zdarzenia.

Jak wykorzystać możliwości Display & Video 360?

Przede wszystkim mamy dostęp do ogromnej powierzchni reklamowej – ponad 80 giełd reklamowych oraz prawie 900 milionów witryn internetowych. Dzięki temu łatwiej znaleźć nowego użytkownika, wybiegając na podstawie demografii, zainteresowań czy też intencji zakupowych.

W systemie możemy skorzystać z list odbiorców udostępnianych przez firmy zewnętrzne (platformy DMP) oraz danych Google. Warto pamiętać, że listy odbiorców dostępne w ramach Display & Video 360 są darmowe, natomiast za listy pochodzące od firm zewnętrznych trzeba zapłacić, ale system poda nam stawkę CPM wymaganą od danej firmy.

Mamy możliwość ustalania stawek oraz wyświetlania reklam w wybranych przez nas giełdach. Ale Display & Video 360 pozwala na automatyzację strategii ustalania stawek. Stawki zmieniają się w oparciu o prawdopodobieństwo skutecznego wyświetlenia, to znaczy takiego, które kończy się konwersją, dzięki czemu maksymalizujemy skuteczność kampanii.

Pamiętajmy, że w ramach Display & Video 360 mamy znacznie więcej opcji targetowania kreacji niż w GDN. Możemy korzystać z własnych danych – list remarketingowych, baz mailinowych czy list wygenerowanych na podstawie Floodlightów oraz danych zbieranych i udostępnianych przez zewnętrznych dostawców o użytkownikach oraz ich zachowaniu w sieci (3rd party). Narzędzie pozwala testować dodatkowe targetowanie na użytkowników, którzy swoim profilem najprawdopodobniej będą zainteresowani danym produktem czy usługą. Reklamy można kierować zarówno na określone urządzenia, jak i dostawcę usług internetowych.

Display & Video 360 to ogromne możliwości korzystania ze zróżnicowanych i licznych formatów reklamowych z Galerii Rich Media.  Mamy do dyspozycji zarówno dźwięk, jak i wideo, dzięki czemu nasze reklamy są bardziej interaktywne i zachęcą odbiorców do zapoznania się z przekazem. Różne są też formaty reklam, mogą np. rozwijać się do większego rozmiaru czy zawierać podwójne zasoby. Ponadto możemy tworzyć reguły dynamiczne, czyli dotrzeć z osobnym komunikatem do różnych grup docelowych.

Display & Video 360 w module Zasoby reklamowe umożliwia nam stworzenie historii, która mocniej zaangażuje klientów i poprowadzi ich do zakupu. Opcja Story polega na wyświetlaniu obrazu jednej osobie – może to być sekwencja filmów wideo, displayowych kreacji lub też połączenie obu tych form, które kończą się wyświetleniem użytkownikowi kreacji graficznej zachęcającej do zakupu.

Jeśli nie chcemy, aby nasza reklama wyświetlała się stale tym samym użytkownikom, dzięki temu narzędziu możemy ustawić limit wyświetleń dla jednej osoby. Może on być zależny od typu zasobów reklamowych, tzn. środowiska (komputer/urządzenie mobilne) oraz źródła zasobów reklamowych (wybrani wydawcy).

Display & Video 360 pozwala na lepszą współpracę zespołów zajmujących się multimediami, kreacjami, danymi i analityką, ponieważ mogą sobie wzajemnie udostępniać dane o kampanii i statystyki. Dzięki temu narzędziu mamy bieżące i aktualne dane, ponieważ wbudowane w całej usłudze technologie analityczne automatyzują zadania takie jak ustalanie stawek i optymalizacja, a statystyki i rekomendacje wyświetlają się automatycznie.

Ponieważ Display & Video 360 działa w ramach narzędzia Google Marketing Platform (o którym pisaliśmy wcześniej), nasze kampanie możemy ulepszać dzięki wzajemnej synergii innych rozwiązań systemu. Campaign Manager pozwala nam mierzyć i raportować wszystkie działania reklamowe, a Search Ads 360 (przeczytaj artykuł) – tworzyć listy remarketingowe z kampanii searchowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie działania reklamowe będą najlepsze dla Twojego biznesu, skontaktuj się nami!

Napisz do nas