artykuł

Google Marketing Platform – szybciej i skuteczniej niż konkurencja

18 lutego 2020

Google jako wyszukiwarka ma dominującą pozycję na rynku – w Polsce to ponad 98% udziału. Firma bardzo mocno inwestuje w rozwój swojego systemu, aby był on jak najbardziej użyteczny i efektywny. Udoskonalane narzędzia analityczne i rozwój usług czyni z Google wartościowego partnera w prowadzeniu kampanii reklamowych. Jako agencja Google Partner Premium mamy dostęp nie tylko do najnowszych rozwiązań technicznych, ale też odpowiedni zakres wsparcia ze strony Google, który pozwala na dokładną analizę efektywności prowadzonych działań. Wprowadzane przez firmę kolejne modyfikacje, oparte m.in. na machine learningu, mają za zadanie ułatwić agencjom zarządzanie kampaniami, analizę ich skuteczności i konieczną optymalizację działań.

Jedną z takich zmian jest Google Marketing Platform – uruchomiona w lipcu 2018 r. platforma łącząca w sobie zintegrowane narzędzia marketingowe i analityczne. Powstała ona z połączenia dawnego DoubleClick i Google Analytics Premium. Chodziło o to, aby stworzyć jedno miejsce, które łączy ze sobą usługi do planowania, kupowania, mierzenia i optymalizowania mediów oraz badania zachowań klientów. Agencje korzystające z tego narzędzia mają do dyspozycji centrum integracji pokazujące powiązania między poszczególnymi usługami, propozycje nowych integracji i związanych z nimi korzyści. Strona główna GMP jest centralnym miejscem zarządzania użytkownikami, kontroli kont i płatności, a przełączanie się między najczęściej używanymi usługami znacznie ułatwia nawigację i oszczędza czas.

Dzięki zastosowaniu GMP jako agencja możemy:

  • efektywniej prowadzić działania marketingowe – dzięki automatyzacji procesów (m.in. automatycznej optymalizacji stawek) jako agencja mamy więcej czasu na działania strategiczne i wsparcie klienta w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych,
  • szybciej reagować na zmiany czy trendy – na bieżąco możemy sprawdzić konwersje, podjąć, decyzję, co należy zmienić i co najważniejsze – analizujemy to w czasie rzeczywistym, a tym samym reagujemy szybciej i skuteczniej niż konkurencja, co bezpośrednio przekłada się na wyniki naszych klientów,
  • lepiej kontrolować inwestycje – możemy łatwo sprawdzić, które strategie marketingowe działają, jaki przekaz jest najskuteczniejszy, dbając przy tym o wysoką jakość reklam,
  • lepiej rozumieć odbiorców – mamy dostęp do zintegrowanych danych, w tym dotyczących różnych urządzeń i intencji użytkowników, wiemy zatem, jak zidentyfikować najbardziej wartościowych odbiorców,
  • zapewnić sprawną wymianę informacji wewnątrz agencji oraz we współpracy z klientem – wszelkie dane i raporty mamy w jednym miejscu, dzięki czemu cały zespół w każdej chwili może się do nich odwołać, sprawdzić działanie poszczególnych elementów kampanii i wyciągnąć wnioski optymalizacyjne, a także szybko przekazać klientowi niezbędny zestaw informacji.

Mając do dyspozycji GMP, korzystamy z najbardziej zaawansowanych narzędzi marketingowych dostępnych na rynku. W zarządzaniu i optymalizowaniu kampanii mamy dyspozycji Display & Video 360 i Search Ads 360, a także Campaign Manager. Analizie danych o klientach i konwersjach służą: Analytics, Data Studio, Optimize oraz Tag Manager do zarządzania skryptami.

O zastosowaniu każdego z tych narzędzi i synergii miedzy nimi będziemy pisać w kolejnych artykułach.

Jeśli  chcesz się dowiedzieć, jak możemy wykorzystać narzędzia GMP do rozwoju Twojego biznesu, skontaktuj się nami!

Napisz do nas