artykuł

Search Ads 360 – optymalizacja stawek i śledzenie konwersji

26 marca 2020

Prowadząc kampanię, zależy nam, aby w jak najefektywniejszy sposób pozyskiwać leady i zwiększać przychody. Chcemy, aby klienci widzieli nasze reklamy i na nie reagowali. Ale jak zapanować nad stawkami, jak je optymalizować i szybko reagować na zmieniające się trendy, jeśli prowadzimy kampanie w różnych wyszukiwarkach i wielu kanałach mediów?

W kolejnym artykule dotyczącym narzędzi, które wykorzystujemy dzięki nowym funkcjom Google Marketing Platform, opowiemy o możliwościach Search Ads 360.  Zaawansowane algorytmy oraz zastosowanie machine learningu umożliwią wprowadzenie reguł automatycznych, raportowanie i wyświetlanie wyników w czasie niemalże rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji biznesowych.

Co to jest Search Ads 360?

Search Ads 360 (dawniej DoubleClick Search) to platforma, którą wykorzystują agencje marketingowe, aby efektywnie zarządzać największymi kampaniami marketingowymi. Dzięki dostępnym strategiom automatyzującym proces ustawiania stawek zyskujemy przewagę, definiując stawki w oparciu o wiele sygnałów z otoczenia płynących do narzędzia. Aby możliwe było realizowanie kampanii w Search Ads 360, konieczne jest konto Google Marketing Platform.

Search Ads 360 daje nam do dyspozycji zdecydowanie więcej danych, a przypisywanie konwersji bardziej odzwierciedla rzeczywistość – posiadamy dane dotyczące opóźnienia konwersji od momentu kliknięcia. Dostępne w systemie strategie automatycznego ustalania stawek pomagają podejmować trafniejsze decyzje na podstawie sygnałów płynących z otoczenia, a docelowo wpływa to na zwiększenie efektywności kampanii.

Jak to działa?

Na ranking reklamy, czyli pozycję, na której reklama pojawia się w wynikach wyszukiwania, składa się wynik jakości tej reklamy oraz maksymalna oferowana stawka. Dlatego tak ważne jest stałe analizowanie tych stawek i ich optymalizacja. Jeśli prowadzimy kampanie i mamy konto zawierające np. 1000 słów kluczowych, nasi użytkownicy mogę je wyszukiwać na różnych urządzeniach i z różnych miejscowości, to możemy mieć miliony stawek CPC dla poszczególnych słów kluczowych. Ręczna optymalizacja takiej kampanii jest niezwykle trudna. Natomiast Search Ads 360 dostosowuje stawki słów kluczowych w czasie rzeczywistym, a analiza i optymalizacja każdego słowa kluczowego pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych kampanii. System automatycznie pozwala ustawiać stawki za słowa kluczowe na podstawie zdefiniowanych przez nas reguł. Ponadto skuteczność reklam i słów kluczowych możemy analizować bezpośrednio na karcie Kampanie, która zawiera też informacje o trendach. Możemy analizować np. liczbę wyświetleń, kliknięć czy   współczynnik klikalności każdej reklamy z grupy reklam.

niezbędne jest zdobycie wystarczającej ilości danych o zachowaniach użytkowników i tym, jak konwertują.

Tworzenie zautomatyzowanych kampanii, grup reklam i słów kluczowych ma decydujące znaczenie w branży e-commerce. Dzięki możliwości automatycznego dostosowywania treści reklam tekstowych do parametrów oferowanych produktów, możemy reagować na zmiany w czasie rzeczywistym i tworzyć skuteczne kampanie long-tailowe.

Search Ads 360 to również efektywne działania remarketingowe. Dzięki tagom Floodlight możemy oceniać odbiorców po ich zachowaniu i słowach kluczowych, dzięki którym weszli na witrynę, co pozwoli na tworzenie nowych list remarketingowych.

Skuteczność prowadzonych działań sprawdzamy przy pomocy zaawansowanego raportowania. System w prosty sposób pozwala skonfigurować raporty, które odświeżają się maksymalnie co 2 godziny. Dane możemy przedstawiać w formie wykresów lub tabel i porównać wyniki w ujęciu historycznym.

Agencje korzystające z Search Ads 360 wykorzystują inteligentne strategie biddowania i natychmiastowe dane dotyczące konwersji, aby reagować szybciej niż konkurencja, a dzięki temu w odpowiednim momencie pozyskać użytkownika skłonnego do zakupu produktu czy usługi.

Chcesz wiedzieć, jak wykorzystamy Search Ads 360, aby zmaksymalizować Twój ROAS? Skontaktuj się nami!

Napisz do nas