Multi-channel

Model marketingowy wykorzystujący w dotarciu do odbiorcy różne kanały interakcji, które nie są jednak ze sobą zintegrowane (punkty styku z odbiorcą są względem siebie konkurencyjne). Celem idei multichannel jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców przy pomocy mediów, w których bywają poszczególne grupy. Zobacz też: Cross-channel, Multi-channel