Cross-channel

Model marketingowy wykorzystujący w dotarciu do odbiorcy różne kanały interakcji z klientem, które są ze sobą zintegrowane. Komunikacja cross-channel zakłada, że klient jest postrzegany jednostkowo, posiada swoją historię kontaktu z marką oraz ma możliwość przełączania się pomiędzy kanałami. Zobacz też: Multi-channel, Omni-channel