Multiscreening

Korzystanie z więcej niż jednego urządzenia posiadającego ekran w tym samym czasie. Multiscreening można podzielić na dwa rodzaje: sekwencyjny, gdy korzystamy z jednego urządzenia po drugim i symultaniczny, gdy z urządzeń korzystamy w tym samym czasie.