artykuł

Google Data Studio – raporty na miarę potrzeb każdego klienta

12 maja 2020

Klienci, powierzając agencji prowadzenie kampanii, oczekują raportów z prowadzonych działań. Jasno i rzetelnie przedstawione dane obu stronom pozwalają ocenić, jakie rezultaty osiąga kampania i czy potrzebna jest modyfikacja założeń. Ogromnym wsparciem w przygotowywaniu raportów jest dla agencji marketingowych Data Studio, które stanowi element Google Marketing Platform (o którym pisaliśmy wcześniej). To narzędzie umożliwia w prosty sposób wizualizację danych.

Google Data Studio pozwala szybko stworzyć i łatwo analizować oraz przekazywać ważne informacje o prowadzonych działaniach. Dzięki temu narzędziu agencja może przedstawić klientowi m.in., jakie rezultaty przynoszą kampanie Google Ads, czy prowadzone działania mają sens oraz jak przestawiają się prognozy na przyszłość.

Google Data Studio pozwala na:

  • wizualizację danych w formie edytowalnych wykresów i tabel,
  • łączenie w jednym miejscu danych pochodzących z różnych źródeł,
  • udostępnianie raportów online, np. klientowi,
  • edytowanie raportów w określonej grupie,
  • wykorzystanie gotowych szablonów różnych typów raportów (szablony wykresów, diagramów itd.).

 Dane z różnych platform

Zanim w kwietniu 2017 r. pojawił się Google Data Studio, proces łączenia danych z różnych źródeł wymagał dostępu do wielu programów i zabierał mnóstwo czasu. Teraz w jednym miejscu mamy od razu dostęp do danych ze wszystkich usług, z których korzystamy, prowadząc kampanie. W Google Data Studio raporty tworzone są na podstawie danych z Google Ads, Search Ads 360 (przeczytaj artykuł), Analytics, Campaign Manager czy Display & Video 360 (przeczytaj artykuł) oraz narzędzi zewnętrznych, m.in. Facebook czy LinkedIn.

Google Data Studio łączy się z różnymi platformami, tworząc bardziej atrakcyjne, łatwe do skonfigurowania pulpity nawigacyjne, które z łatwością zaprezentują potrzebne informacje. Do zebrania rozproszonych danych marketingowych służy takie narzędzie jak Supermetrics. Pozwala ono zebrać w jednym miejscu i uporządkować dane nie tylko ze źródeł Google, takich jak Google Analytics czy Google Ads, ale też z innych wykorzystywanych przez nas platform marketingowych – Facebook, Bing, Twitter czy Linkedin. Dzięki temu łatwo możemy zbadać efektywność poszczególnych kanałów i różnego rodzaju kampanii.

Data Studio daje również możliwość tworzenia własnych metryk, dopasowanych do potrzeb klientów, w ramach tej funkcji możemy np. dynamicznie grupować treści.

Raportowanie

W Google Data Studio możemy tworzyć wiele różnych raportów i zaprezentować je w postaci ciekawych diagramów czy wykresów. Raporty maja dynamiczną postać – niektóre elementy pokazują dodatkowe statystyki, a zakres dat można dowolnie ustawić. Dzięki temu możemy w każdej chwili stworzyć raport prezentujący te informacje, które są istotne dla naszego klienta w najbardziej przyjaznej dla niego formie.

Google Data Studio to narzędzie, które oferuje bogatą galerię różnych wykresów, dzięki czemu możemy przedstawiać kluczowe dla naszych działań informacje w czytelny sposób. Możemy zmienić kolor czy rozmiar każdego z elementów, aby podkreślić te najistotniejsze dla danej kampanii czy takie, na których zależy klientowi.

Narzędzie możemy też wykorzystać do kontroli wyznaczonych celów we wszystkich prowadzonych kampaniach. Ponieważ na ich realizację wpływa wiele czynników, zatem stworzenie odpowiedniej tabeli danych umożliwi szybką weryfikację każdego z parametrów kampanii.

Gotowy raport możemy zdalnie udostępnić klientowi czy osobom w zespole agencji. Możemy to zrobić, wybierając na danym raporcie opcję Udostępnij i określając zakres uprawnień, tzn. osoby trzecie mogą mieć tylko wgląd lub też możliwość edytowania. Wysyłając link do raportu, osoby czytające go będą mogły dostosować raport do własnych potrzeb, np. przez zmianę zakresu dat. Raporty mogą być także widoczne publicznie z funkcją pobrania na dysk, możemy je też wyeksportować i przesłać w formie plików pdf.

Wygoda tego rozwiązania polega m.in. na tym, że raz utworzony przez nas szablon będzie się automatycznie aktualizował (po zmianie daty), a zatem wszyscy członkowie zespołu agencji zawsze mają pod ręka najbardziej aktualną wersję danych.

Jeśli stworzymy szablon, który zarówno dla nas, jak i dla klienta, jest w pełni zrozumiały i odpowiada na wszystkie istotne pytania, to możemy ustawić harmonogram – wtedy Data Studio wyśle raport do odbiorcy.

Najważniejsza zaletą Google Data Studio jest możliwość pokazania danych z różnych źródeł w taki sposób, aby ułatwić osobie go analizującej wyciągnięcie z niego wniosków, które posłużą do podjęcia dobrych decyzji biznesowych. Dlatego warto uzupełniać raport o wnioski czy sugestie co do dalszych działań, aby był on podstawą do podjęcia kolejnych kroków. Wówczas obie strony na bieżąco analizują sytuację i w odpowiednim momencie mogą zareagować na zamieniające się trendy.

Jeśli  chcesz się dowiedzieć, jak możemy wykorzystać narzędzia GMP do rozwoju Twojego biznesu, skontaktuj się nami!

Napisz do nas