!{'Result Media'}
iab Facebook Marketing Partner Google Partner
Result Media
NEWSROOM

Google Ads – automatyzacja czy ręczne ustawianie kampanii?

Jedną z głównych różnic między strategiami ręcznymi a automatycznymi jest wykorzystywanie przez Google bazy danych, której reklamodawca nie może wykorzystywać bezpośrednio oraz skupianie się na uzyskaniu finalnego celu, a nie na optymalizacji mniej istotnych metryk. Wykorzystywanie systemów uczących się w celach optymalizacyjnych jest istotną zmianą dla osób operacyjnie zajmujących się kampaniami. Dzięki takim usprawnieniom specjalista Google Ads ma więcej czasu na planowanie rozwoju strategicznego klienta, przez co dużo lepiej potrafi zrozumieć jego potrzeby oraz wykorzystać tę wiedzę do poprawy wyników.
O możliwościach automatyzacji kampanii i ich znaczeniu dla efektywności prowadzonych działań, pisze nasz SEM specialist Konrad Bąk dla serwisu interaktywnie.com.

Przeczytaj artykuł

+48 22 354 66 68
kontakt@resultmedia.pl

RESULT MEDIA sp. z o.o.
ul. Łowcza 17A
02-955 Warszawa