news

Championi Digitalu w Result Media

18 marca 2020

Nasi specjaliści SEM – Darek Ilnicki i Konrad Bąk ukończyli z sukcesem program Digital Champion i należą do elitarnego grona profesjonalistów z certyfikatem Google w zakresie wdrażania oraz optymalizacji kampanii inteligentnych.

Digital Champion to nowy program rozwojowy Google przeznaczony dla wybranych agencji. Jego uczestnicy mają szanse stać się ekspertami w zakresie wykorzystania inteligentnych rozwiązań w Google Ads. Tylko grono ok. 40-50 osób z całej Polski mających ogromne doświadczenie w stosowaniu produktów Google mogło skorzystać w takie formy szkolenia. Jest nam niezwykle miło, że jako Result Media zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tym elitarnym programie.

Program Digital Champion ma wyjątkową formułę – nie jest to jedno szkolenie, ale szereg interesujących i praktycznych kursów na temat tworzenia, zarządzania oraz optymalizacji inteligentnych kampanii zarówno w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, jak również inteligentnych kampanii produktowych. Jego uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak bardziej efektywnie pracować przy wykorzystaniu usług i rozwiązań reklamowych Google.

Przez kilka ostatnich miesięcy Darek Ilnicki i Konrad Bąk brali udział w szkoleniach i webinariach, które poszerzały ich wiedzę o inteligentnych rozwiązaniach w Google Ads. Podczas warsztatów omawiano m.in. zagadnienia Smart Bidding, Smart Shopping czy Optimization score. Nasi specjaliści SEM otrzymali wiele materiałów, spostrzeżeń i przykładów najlepszych praktyk, nie mniej ważne były też rozmowy z ekspertami Google, którzy pokazywali procesy wdrażania konkretnych rozwiązań oraz dzielili się nowościami produktowymi.

To były niezwykle ciekawe spotkania, które pozwoliły nam spojrzeć w przyszłość, w jakim kierunku chce rozwijać swoje systemy Google oraz jak tę wiedzę możemy  wykorzystać, by jeszcze lepiej realizować cele naszych klientów – zauważa Konrad Bąk.

Warto pamiętać, że w ciągu kilku ostatnich lat technologia systemów uczących się Google została znacznie  udoskonalona i w przeważającej większości przypadków inteligentne określanie stawek  działa dobrze.​ Nowe algorytmy są  teraz bardziej stabilne i mają krótsze okresy nauki, a prawidłowe stosowanie strategii określania stawek pod kątem docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS) pozwala zwiększyć liczbę konwersji nawet o 30%.

Rozwiązania te z powodzeniem stosujemy w kampaniach klientów Result Media. Dzięki temu skutecznie możemy zastąpić rutynowe działania, tak aby lepiej wykorzystywać dostępny czas i przeznaczać go na wsparcie strategiczne naszych partnerów biznesowych.

Biorąc udział w programie,  poznaliśmy specyfikację każdej strategii oraz prawidłowe praktyki ich wdrażania i optymalizacji. Szczególnie istotnym aspektem poruszanym podczas programu Digital Champion był dobór odpowiedniej strategii do charakterystyki danej kampanii.

Podczas szkoleń dużo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom prawidłowej modyfikacji strategii w okresach nagłych zmian, np. okres świąteczny, zmiany sezonowe, długie weekendy. Tę wiedzę będziemy wykorzystywać, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki prowadzonych kampanii w nadchodzącym czasie – podkreśla Darek Ilnicki.

Po ukończeniu tego wielomiesięcznego programu nasi specjaliści otrzymali certyfikaty Digital Champion. Są one nie tylko poświadczeniem zdobytego know-how w tworzeniu i optymalizacji kampanii inteligentnego określania stawek, ale uczestnictwo w programie daje też wiedzę i narzędzia, które można wykorzystać w szkoleniu innych. Tak właśnie było w Result Media. Nowymi rozwiązaniami i najlepszymi praktykami Darek i Konrad podzielili się z pozostałymi członkami zespołu realizacji kampanii, aby wszyscy specjaliści w naszej agencji mogli wykorzystać tę wiedzę do optymalizowania prowadzonych działań i zwiększania liczby konwersji.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak możemy zmaksymalizować Twój ROAS, wykorzystując najnowsze rozwiązania Google, skontaktuj się nami!

Napisz do nas