news

Agencja Result Media wspiera proekologiczną działalność Fundacji Łąka

5 czerwca 2020

Czy powinniśmy się pożegnać z wizją równo przystrzyżonego trawnika, a zamiast tego posiać kwietną łąkę, która będzie miała korzystny wpływ na nasze środowisko?

Taka idea przyświeca działaniu Fundacji Łąka, z którą rozpoczynamy współpracę. Jej celem jest propagowanie łąk kwietnych w przestrzeni miejskiej. Fundacja działa we współpracy z samorządami i mieszkańcami, angażując ich w zmianę przestrzeni miejskiej na taką, która będzie wspomagała bioróżnorodność terenu. Organizacja stara się o zmiany lokalnego prawa, promując sianie łąk kwietnych zamiast trawników. Swoimi działaniami zmienia oblicza wielu polskich miast. Działanie te cieszą się coraz większym zainteresowaniem społeczności lokalnych, co wynika ze wzrostu świadomości ekologicznej Polaków.

Warto zauważyć, że sianie łąk kwietnych nie tylko wpływa na estetykę otoczenia, ale ma ogromny wpływ na środowisko. Na jednej łące żyją setki gatunków roślin i zwierząt, które tu mogą się rozmnażać, znaleźć schronienie i pożywienie. Ponadto – co ma ogromne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi na świecie – łąka pomaga magazynować wodę. Bujna roślinność daje ziemi trochę cienia i utrzymuje wilgoć przy powierzchni gruntu. Dzięki temu rośliny mają mniejsze zapotrzebowanie na wodę. Łąka nie wymaga także częstego koszenia, co pozwala zmniejszyć hałas i spaliny z kosiarek, ani stosowania chemicznych środków ochrony roślin, które zatruwają środowisko.

Ogromną bolączką współczesnego świata jest smog. Dlatego Fundacja Łąka od 2017 roku prowadzi badania nad pochłanianiem pyłów tworzących smog przez rośliny łąkowe. Ze wstępnych eksperymentów wynika, że rośliny te nie tylko wychwytują pyły, ale także trwale zatrzymują je na swojej powierzchni. Przeciwsmogowa mieszanka nasion kwiatów łąkowych, stworzona przez Fundację Łąka, cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach europejskich. Projekt został też doceniony w 2018 r. w międzynarodowym konkursie Smogathon.

W pełni utożsamiając się z celami Fundacji Łąka, z ogromną radością podjęliśmy współpracę, która ma za zadanie propagować działania na rzecz środowiska i społeczeństwa. Wzrastająca świadomość dotycząca zmian klimatycznych i naszego na nie wpływu jest punktem wyjścia do prowadzenia akcji edukacyjnych i aktywizacji lokalnych społeczności. Wierzymy, że te działania przyniosą skutek w postaci zmiany oblicza polskich miast i jakości życia ich mieszkańców. Chcemy być częścią tej idei, dlatego będziemy wspierać Fundację w działaniach promocyjnych. I zmieniać otaczający nas świat w kolorową łąkę!

Więcej o działalności Fundacji na stronie https://laka.org.pl/

Napisz do nas