news

Zrównoważony rozwój – kierunek dla biznesu, wzywanie dla działów PR

15 czerwca 2022

Każdego dnia mamy do czynienia z zalewem informacji. Coraz więcej firm produkuje i rozpowszechnia treści, zatem skuteczne docieranie do odbiorców jest coraz trudniejsze. Zmieniająca się rzeczywistość, nowe pokolenia odbiorców, oczekiwania w stosunku do działań firmy, ocena prezentowanych wartości to wyzwania, z którymi muszą się mierzyć działy PR. To nie tylko doradztwo strategiczne czy komunikacja kryzysowa, ale też realny wpływ na podejmowane decyzje biznesowe – w oparciu o wartości i wysokie standardy etyczne coraz bardziej zaangażowanych marek.     

Przedsiębiorstwa na całym świecie coraz większą wagę przykładają do tego, aby rozwijać się w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. To nie tylko presja konsumentów, takie oczekiwanie pojawia się ze strony pracowników, a ostatnio też regulatorów, w tym zmieniających się przepisów europejskich.

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy CSRD („CSRD”- ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) która ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Dotyczy ona przede wszystkim polityki informacyjnej firm. Już wkrótce wszystkie duże oraz część małych i średnich przedsiębiorstw będzie zmuszonych do upublicznienia informacji z obszaru ESG, czyli wpływu środowiskowego, społecznego oraz tzw. ładu korporacyjnego.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Wskaźniki ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i mogą decydować o przyszłości firmy. Ujawnione dane mają kluczowe znaczenie dla oceny zaangażowania biznesu i udowodnienia przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju firmy.

Najbliższe lata, wyzwania związane ze zmianami społecznymi i środowiskowymi oraz siła nabywcza młodego pokolenia, dla którego wartości te determinują wybory zawodowe i konsumpcyjne, staną się wskaźnikiem prawdziwych relacji biznesu ze społeczeństwem. Environmental, social, corporate governance – te trzy kategorie pozwalają przedsiębiorstwom lepiej rozumieć i mierzyć wpływ ich działań na obszar społeczny i środowiskowy w całym cyklu życia produktów czy usług. 

Celem działań public relations powinno stać się zatem stworzenie przejrzystego środowiska oraz budowanie otwartych i uczciwych relacji z interesariuszami – inwestorami, klientami i samymi pracownikami.

Cały artykuł ukazał się na łamach „PR Manager” nr 2(10)/2022.

Dowiedz się, jak możemy rozwinąć Twój biznes!

Napisz do nas