Soft Bounce

Informacja zwrotna wysyłana z serwera pocztowego, która informuje o niedostarczeniu wiadomości e-mail, ale powód jest tymczasowy (np. pełna skrzynka pocztowa lub przeciążony serwer mailowy) i może ona zostać dostarczona przy kolejnej próbie. Zobacz też: Bounce Rate, Hard Bounce