Bounce Rate

Współczynnik odrzuceń w statystykach strony to wskaźnik, który określa, jaki procent internautów opuszcza daną stronę zaraz po wejściu na nią bez podjęcia na niej działań. W podstawowym modelu jest on wyrażany procentowo jako liczba sesji ograniczonych do jednej strony podzielona przez liczbę wszystkich sesji. Zobacz też: Hard Bounce, Soft Bounce