Hard Bounce

Informacja zwrotna wysyłana z serwera pocztowego, która informuje, że przesłana przez nas wiadomość nie została dostarczona i nie będzie dostarczona w kolejnej próbie, ponieważ adresat nie istnieje (np. wystąpił błąd w adresie). Zobacz też: Bounce Rate, Soft Bounce