Omni-channel

Model marketingowy wykorzystujący w dotarciu do odbiorcy różne kanały interakcji, które są ze sobą zintegrowane i mogą być stosowane jednocześnie. W ujęciu omnichannelowym marka pojawia się w wielu miejscach, ale ma jedną strategię komunikacji, a klient wszędzie doświadcza takiego samego traktowania. Zobacz też: Cross-channel, Multi-channel