!{'Result Media'}
iab Facebook Marketing Partner Google Partner
Result Media
NEWSROOM

Raportowanie z wykorzystaniem Data Studio

Klienci, powierzając agencji prowadzenie kampanii, oczekują raportów z prowadzonych działań. Jasno i rzetelnie przedstawione dane obu stronom pozwalają ocenić, jakie rezultaty osiąga kampania i czy potrzebna jest modyfikacja założeń. Tworzenie raportów w oparciu o dokładne dane w wielu źródeł usprawnia także wewnętrzną pracę firm. Pozwoli im to oszacować, czy prowadzone działania są efektywne i zaplanować kolejne kroki.

Ogromnym wsparciem dla wszystkich przygotowujących raporty jest Google Data Studio. Dzięki niemu widzimy dane analityczne z różnych narzędzi. Raporty tworzone są na podstawie danych z Google Ads, Search Ads 360, Analytics, Campaign Manager czy Display & Video 360 oraz narzędzi zewnętrznych, m.in. Facebook czy LinkedIn. To umożliwi w każdej chwili stworzenie raport prezentującego te informacje, które są istotne dla naszego klienta w najbardziej przyjaznej dla niego formie. 

O tym, jak zacząć korzystać z tego narzędzia, pisze nasz Traffic&Webdevelopment Director Maciej Kapuściński dla serwisu Marketing przy kawie.

Przeczytaj artykuł

+48 22 354 66 68
kontakt@resultmedia.pl

RESULT MEDIA sp. z o.o.
ul. Łowcza 17A
02-955 Warszawa