news

Nowe warunki korzystania z usług Google

27 marca 2020

31 marca 2020 wejdą w życie nowe warunki korzystania z usług Google. W dokumencie opisany jest sposób dostarczania i opracowywania usług przez Google, zasady korzystania z nich przez użytkowników oraz prawa własności intelektualnej do zamieszczanych treści. Aby korzystać z oferowanych przez firmę usług, użytkownik musi je zaakceptować, dlatego warto się z nimi zapoznać i je zrozumieć. Jakie są najważniejsze zmiany? Zapraszamy do lektury!

  • Jakie są ograniczenia wiekowe Google? Google określił minimalny wiek uprawniający do zarządzania własnym kontem, podając wymagania wiekowe w poszczególnych krajach. W Polsce jest to 16 lat. Niektóre usługi Google mają własne wymagania wiekowe, np. YouTube. Na czym polega ograniczenie wiekowe na Youtube? Gdy film na YouTubie ma ograniczenie wiekowe, użytkownicy w wieku poniżej 18 lat zobaczą ekran z ostrzeżeniem, że jest on przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. Taki limit został określony również dla Google Ads. Jeśli w jakiejkolwiek usłudze Google użytkownik poda datę urodzenia, która będzie wskazywać, że nie może on jeszcze mieć konta, może ono zostać wyłączone.
  • Jakie są warunki korzystania z usług Google? W nowych warunkach korzystania z usług Google podana została lista usług, które podlegają ogólnym warunkom korzystania z usług Google. Do listy dodany jest Google Chrome, system operacyjny Google Chrome i Dysk Google. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre popularne usługi – takie jak YouTube – mają też swoje własne warunki, które odnoszą się do ich unikalnych funkcji. Google doprecyzował też, na jakich zasadach i dlaczego może wprowadzać zmiany lub przestać świadczyć daną usługę.
  • Określono zakres uprawnień (licencję), które użytkownik przyznaje Google, gdy decyduje się udostępniać treści, korzystając z jego usług. Należy przy tym pamiętać, że licencja obowiązuje tak długo, jak długo prawa własności intelektualnej chronią treści użytkownika. Firma wyjaśniła m.in., że będzie publicznie wyświetlać treści użytkownika tylko wtedy, gdy udostępni je innym osobom.
  • W kolejnych warunkach korzystania z usług Google informuje, że jeśli użytkownik korzysta z usług Google w imieniu organizacji lub jako użytkownik biznesowy, administrator tego konta może m.in. wymagać od użytkownika przestrzegania dodatkowych reguł i może mieć dostęp do tego konta, może je też wyłączyć.
  • W nowych warunkach korzystania z usług Google doprecyzowane zostały uprawnienia związane z możliwością korzystania z marki Google, które wymagają uzyskania pozwolenia na ich użycie, w tym m.in. dotyczące logo i sponsoringu czy użycia zrzutów z ekranu poszczególnych produktów.
  • Google opisał odpowiedzialność w razie wystąpienia problemów – zarówno po stronie użytkownika, jak i firmy. Szczególnie ważne jest to w przypadku strat wynikających z roszczenia prawnego. Dodane zostały nowe sformułowania dotyczące odpowiedzialności Google wobec użytkowników biznesowych i organizacji. Google nie odpowiada m.in. za utratę zysków, przychodów, szans biznesowych, wartości firmy lub przewidywanych oszczędności; za szkody pośrednie lub wtórne czy odszkodowania retorsyjne. Określona została wysokość możliwej do odzyskania kwoty pieniędzy – całkowita odpowiedzialność Google jest ograniczona do 500 euro lub 125% kwoty opłat uiszczonych przez użytkownika za korzystanie z odpowiednich usług w ciągu 12 miesięcy przed naruszeniem (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa).
  • W nowej części warunków korzystania z usług Google dotyczącej obsługi żądań dostępu do danych opisano, jak firma reaguje na prośby o ujawnienie danych zgłaszane np. przez instytucje państwowe. Gdy Google otrzyma taką prośbę, zespół sprawdzi, czy na pewno spełniają wymagania prawne i zasady Google dotyczące ujawniania danych.
  • Opisano możliwe przyczyny usunięcia treści użytkownika z usług Google lub zablokowania mu dostępu do tych usług. Google zobowiązał się do powiadomienia użytkownika z wyprzedzeniem (gdy tylko będzie to możliwe) i podania przyczyny tego działania. Dodany został link do procesu składania odwołania dla użytkowników, którzy uważają, że ich konto zostało wyłączone w wyniku błędu.
  • Część dotycząca rozstrzygania sporów zawiera informacje o obowiązującym prawie i sądach, przed którymi będą one rozstrzygane. W nowych warunkach korzystania z usług Google zmodyfikowane zostały zapisy dla użytkowników biznesowych i organizacji. Spory podlegają teraz prawu obowiązującemu w kraju zamieszkania użytkownika i mogą być rozstrzygane przez sądy lokalne, dzięki czemu użytkownik może łatwiej rozpocząć odpowiednie postępowanie.

Tu możesz przeczytać Warunki korzystania z usług Google

Dowiedz się, jak możemy rozwinąć Twój biznes!

Napisz do nas