!{'Result Media'}
iab Facebook Marketing Partner Google Partner
Result Media
NEWSROOM

Jaką rolę odgrywa performance w SEO?

Performance to zbiór kilku metryk, które przekładają się w sumie na jeden czytelny dla człowieka, przedstawiony liczbowo wynik wydajności strony. A przez wydajność strony internetowej rozumie się zarówno czas jej wczytywania w przeglądarce, jak i wygodę jej użytkowania.

W dobie szybkiego przepływu informacji użytkownicy przyzwyczajeni są do natychmiastowej reakcji i oczekują jej od stron oraz aplikacji webowych. Długo wczytujące się portale potrafią skutecznie zniechęcić do dalszego z nich korzystania.

O roli performance w SEO, dobrych praktykach i dbaniu o czynniki rankingowe dla serwisu interkatywnie.com pisze nasz SEO manager Michał Gierat.

Przeczytaj artykuł

+48 22 354 66 68
kontakt@resultmedia.pl

RESULT MEDIA sp. z o.o.
ul. Łowcza 17A
02-955 Warszawa