!{'Result Media'}
iab Facebook Marketing Partner Google Partner
Result Media
NEWSROOM

Czy wyszukiwanie głosowe ma przyszłość?

Voice search z pewnością w przyszłości odegra znaczącą rolę w marketingu internetowym. To zasługa coraz dokładniejszych narzędzi rozpoznających ludzką mowę oraz rozwoju technologii. Doskonałym tego przykładem są wszelkiego rodzaju asystenci głosowi, tacy jak Amazon Echo czy asystent Google Home. Te urządzenia oprócz odpowiadania na pytania, kontroli muzyki czy zarządzania urządzeniami smart home posiadają także możliwość dokonywania zakupów na platformach e-commerce.

O przyszłości voice search pisze dla interaktywnie.com nasz SEM Lead Dariusz Ilnicki.

Przeczytaj artykuł

+48 22 354 66 68
kontakt@resultmedia.pl

RESULT MEDIA sp. z o.o.
ul. Łowcza 17A
02-955 Warszawa