artykuł

Audyt SEO – dlaczego warto go zrobić?

24 sierpnia 2020

Audyt SEO to podstawowy krok w procesie budowania widoczności strony w wyszukiwarce. Algorytmy Google nastawione są na weryfikowanie zarówno wartości merytorycznej, jak i technicznej wyświetlanych domen, dlatego konieczne jest nieustanne dbanie o jakość strony. Trzeba pamiętać, że błędna struktura danych może powodować utratę lub nawet wyłączenie domeny z widoczności w wynikach wyszukiwania.

Z definicji SEO (z ang. search engine optimization) to optymalizacja strony w celu osiągnięcia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania. Aby mogła ona zostać poprawnie przeprowadzona, niezbędna jest analiza, która wskaże wszystkie słabe elementy strony – zarówno umieszczonych tam treści, obecności fraz kluczowych, jak i jej architektury czy kwestii technicznych. Ale nie tylko, istotne są także czynniki zewnętrzne (tak zwany offsite), oraz z pozoru niezwiązane z samym pozycjonowaniem elementy, takie jak na przykład przesłanianie ekranu reklamami. Warto pamiętać, że nieumiejętne pozycjonowanie serwisu może przyczynić się do utraty wyników wcześniej prowadzonych działań marketingowych. Natomiast właściwie sformułowane i wdrożone zalecenia zawarte w dokumencie audytu pozwolą na rozpoczęcie skutecznych działań z zakresu pozycjonowania strony na określone frazy i osiągnięcie przy tym optymalnych rezultatów przy najniższych możliwych kosztach.

Czym jest audyt SEO?

Przez określenie „audyt SEO” możemy rozumieć zarówno darmowo wykonywane badanie strony z wykorzystaniem wielu popularnych narzędzi, dokument poświadczający przeprowadzenie analizę strony, jak i część oferty skłaniająca potencjalnego klienta do podjęcia współpracy z firmą. Zwróćmy jednak uwagę, że faktycznie audytem SEO jest nie tyle sam dokument, co właśnie analiza strony, wykonana przez specjalistę znającego aktualne zalecenia dostosowania stron do wytycznych Google. To ekspert powinien sprawdzić wszystkie elementy z ogólnodostępnych checklist, ale też w oparciu o własne doświadczenie uzupełnić go o swoje rekomendacje i zaproponować rozwiązania zgodne z obecnymi standardami SEO.

Co prawda takie częściowe, automatyczne (często bezpłatne) audyty, skupiające się na sprawdzeniu kilku podstawowych elementów nie są złe. Zwykle nie wymagają znajomości zasad SEO czy nawet kodu źródłowego, a mimo to sprawdzą, czy strona się w ogóle indeksuje. Mogą też pokazać między innymi braki w metadanych, o czym mogliśmy wcześniej nie wiedzieć, a niektóre z nich także zawierają checklisty, które możemy wykorzystać później do samodzielnego sprawdzenia efektów działań SEO na naszej witrynie.

Pamiętajmy jednak, że taki audyt nie zastąpi profesjonalnej analizy domeny. Wykonanie rzeczowego, związanego ze stanem faktycznym badania domeny zajmuje w rzeczywistości dużo czasu. W przypadku rozbudowanych stron jest to nawet klika tygodni, ponieważ specjalista musi przeanalizować znaczną ilość danych i korzysta przy tym z wielu narzędzi. A dzięki dokładnej analizie strony nie tylko sprawdzimy profil linków czy strukturę kategorii w sklepie, ale też otrzymamy indywidualne wskazówki co do zmian, które wpłyną na poprawę naszych wyników.

Zwróćmy też uwagę, że dla pełnego wykonania audytu potrzebna jest wiedza z kilku obszarów SEO oraz dobra znajomość zasad, jakimi obecnie kieruje się algorytm Google. Niezbędna jest też wiedza techniczna i dostęp do specjalistycznych narzędzi, które pozwolą dokładnie i rzetelnie sprawdzić audytowaną domenę. A tego nie otrzymamy w żadnym dostępnym obecnie na rynku narzędziu.

Z czego składa się audyt?

Skoro audyt SEO to badanie wszystkich czynników onsite i offsite, które zna dany specjalista SEO i które mają jakiekolwiek przełożenie na dalsze pozycjonowanie strony, to niezbędnymi elementami audytu są:

 • analiza widoczności strony w sieci;
 • analiza słów kluczowych i potencjałów nowych fraz;
 • analiza konkurencji – stron bezpośrednio walczących o istotne frazy, ale też zapoznanie się z pozostałym otoczeniem w wynikach wyszukiwania;
 • analiza budowy strony – sposób jej działania i dostosowania do funkcjonowania na różnych urządzeniach;
 • analiza szybkości działania strony;
 • aktualne przystosowanie strony do obecnych standardów SEO;
 • analiza profilu linkowego i historii domeny;
 • analiza treści obecnych w serwisie włącznie z przedstawieniem koncepcji rozwoju serwisu;
 • analiza danych zawartych w narzędziach dołączonych do strony w celu wykrycia anomalii;
 • sprawdzenie pozostałych elementów, które mogą mieć wpływ na pozycje strony.

Prawidłowo skonstruowany audyt SEO

Sama analiza strony przygotowana przez specjalistę nie rozwiąże problemów. Potrzebne są wytyczne, które pokażą, jakie elementy i w jaki sposób należy zmodyfikować, oraz samo wdrożenie zmian zgodnie z zawartymi w audycie rekomendacjami. Dokument audytu powinien zatem w przejrzysty sposób przedstawić wnioski z analizy i rekomendowane działania tak, aby wspólnie z klientem przejść przez wszystkie dalsze procesy optymalizacji strony.

Nasi eksperci SEO przyjmują podział dokumentu na pięć sekcji, a są to:

 1. Analiza widoczności – ta sekcja zwykle pokazuje, jak strona obecnie wygląda w sieci, wyznaczana jest pozycja startowa, ustalany benchmark oraz odkryte zostają słowa kluczowe związane z serwisem. W tej części zazwyczaj przedstawiana jest także strategia długoterminowa.
 2. Analiza techniczna – analizujemy domenę pod kątem jej szybkości i sprawności, sprawdzane są elementy kodu i bardzo często pojawiają się rekomendacje z zakresu UX. Ta sekcja często przekazywana jest do działu IT jako osobny dokument w celu wprowadzenia koniecznych poprawek.
 3. Analiza treści – dotyczy contentu zarówno tego, który już znajduje się na stronie, jak i sugestie dotyczące dalszych ścieżek rozwoju domeny. W tej części proponowany jest zarys strony po poprawkach SEO, przebudowa architektury informacji i zawartość, która mogłaby (lub powinna) zostać dodana dla zwiększenia efektywności dalszych działań.
 4. Analiza profilu linkowego – sprawdzane są wszelkie elementy offsite i informacje dotyczące wcześniejszego pozycjonowania (lub depozycjonowania) strony. Specjalista wskazuje ewentualne zagrożenia i sposoby (lub propozycje) poradzenia sobie z nimi.
 5. Inne – ostatnia sekcja dotyczy pozostałych elementów, które nie zostały uwzględnione w ww. sekcjach, takie jak np. informacja o wizytówce, która przestała istnieć czy uwaga o niewłaściwym adresie podstrony w postach publikowanych na Facebooku.

Często dla zachowania przejrzystości samego dokumentu dodawane są do niego załączniki, takie jak:

 • listy poprawek dla działu webdev,
 • propozycje nowych treści contentowych,
 • lista wszystkich grafik do poprawy,
 • priorytety zmian – tak aby klient mógł podjąć decyzję, którymi elementami wymienionymi w audycie powinien zająć się w pierwszej kolejności.

Dobrze funkcjonująca strona zgodna z najnowszymi wytycznymi SEO to inwestycja, która przełoży się na wyniki wyszukiwania w długim okresie, a co za tym idzie – na rozwój biznesu. Dlatego warto zlecić audyt profesjonalistom, którzy są na bieżąco ze zmianami algorytmu Google i mają doświadczenie, dzięki temu trafnie i szybko zdiagnozują problem i doradzą, jak go rozwiązać.

Potrzebujesz audytu Twojej strony? Koniecznie skontaktuj się z nami!

Napisz do nas