VR (Virtual Reality)

Rzeczywistość wirtualna, obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii cyfrowej, który polega na kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Zobacz też: AR