Voicebot

Program komputerowy wykorzystujący interfejs głosowy do komunikowania się z użytkownikiem. Są to m.in. aplikacje dla asystentów głosowych, takich jak Alexa, jak i boty telefoniczne, które w sposób automatyczny połączenia przychodzące i wychodzące. Zobacz też: Bot, Chatbot