View Through Rate (VTR)

Zwykle w odniesieniu do wideo online: współczynnik oglądalności, który mierzy liczbę osób, które obejrzały w całości daną reklamę w stosunku do tych, którym została ona załadowana na witrynie. Zob

View Through Rate, nazywane skrótem VTR, to jeden z głównych wskaźników używanych w analizie efektywności kampanii reklamowych online zwłaszcza tych z plikami wideo. Wskaźnik ten określa, jaki procent osób, które zobaczyły dany materiał reklamowy, postanowiło go obejrzeć w całości lub do określonego momentu. VTR jest wyrażane w procentach i obliczane poprzez podzielenie liczby pełnych wyświetleń filmu przez liczbę wyświetleń reklamy bez względu na to, czy została ona kliknięta, czy nie. Tak uzyskaną liczbę mnoży się przez 100. 

Wzór obliczeń: VTR = (Liczba pełnych wyświetleń / Liczba wszystkich wyświetleń) x 100

VTR – wskaźnik skuteczności reklam wideo 

View Through Rate pokazuje, jak skutecznie materiał wideo przyciąga i utrzymuje uwagę użytkowników. Wysoki wskaźnik VTR może wskazywać, że treść wideo jest atrakcyjna dla odbiorców, podczas gdy niski wskaźnik może sugerować potrzebę poprawy treści lub celowania kampanii. Choć VTR jest specyficznym wskaźnikiem dla kampanii wideo, jest podobne do wskaźnika Click Through Rate (CTR) używanego w innych formatach reklamowych. Jednakże VTR skupia się na zaangażowaniu użytkowników w treść wideo, a nie na ich interakcji poprzez kliknięcia. Śledzenie VTR pozwala reklamodawcom oceniać jakość i atrakcyjność ich treści wideo, a także dostosowywać strategię kampanii na podstawie reakcji użytkowników. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na VTR, w tym jakość produkcji, długość wideo, dopasowanie treści do grupy docelowej czy też pozycja i format reklamy.

Sam wskaźnik VTR nie dostarcza pełnego obrazu efektywności kampanii. Ważne jest łączenie go z innymi metrykami, takimi jak CTR, współczynnik konwersji czy też wskaźniki zaangażowania. VTR jest często wykorzystywany do optymalizacji kampanii wideo, identyfikacji najbardziej angażujących treści oraz oceny kreatywności i jakości produkcji wideo.

Zobacz też: Cost Per Completed View, Click Through Rate