Open Rate (OR)

Wyrażony w procentach wskaźnik wyświetleń wiadomości na urządzeniach odbiorców w stosunku do wszystkich wysłanych wiadomości. Zobacz też: Click Through Open Rate