General Invalid Traffic (GIVT)

To ruch generowanym nie przez człowieka, ale przez np. tzw. „dobre” boty, np. crawlery Google. Celem takich botów jest m.in. skanowanie i indeksacja stron internetowych. Zobacz też: Sophisticated Invalid Traffic (SIVT)