Geotrapping

Metoda pozwalająca na określanie położenia geograficznego osób bądź obiektów w czasie przeszłym. Umożliwia kierowanie komunikacji marketingowej do osób, które znajdowały się w danym miejscu i czasie, np. brały udział w określonym wydarzeniu. Zobacz też: Geolokalizacja