GRP (Gross Rating Point)

GRP (Gross Rating Point) to wskaźnik mierzący skuteczność dotarcia kampanii reklamowej do określonej grupy odbiorców. Reprezentuje on iloczyn procentowego zasięgu danej kampanii w stosunku do grupy docelowej oraz średniej liczby ekspozycji na dany przekaz reklamowy w obrębie kampanii. Umożliwia to ocenę efektywności różnych nośników reklamowych oraz planowanie precyzyjnych działań marketingowych w oparciu o analizę dotarcia do potencjalnych klientów.

Jak obliczyć GRP?

GRP (Gross Rating Point) oblicza się, mnożąc zasięg kampanii (procentowo) przez średnią częstotliwość, z jaką dana reklama była prezentowana odbiorcom w określonym czasie.

Wzór wygląda następująco: 

\text{GRP} = \text{Zasięg (w %)} \times \text{Średnia częstotliwość ekspozycji}

Gdzie:

  • Zasięg (w %) – procentowa wartość grupy docelowej, która miała choć jednokrotną możliwość zobaczenia reklamy.
  • Średnia częstotliwość ekspozycji – określa, ile razy średnio osoba z grupy docelowej widziała reklamę w określonym okresie.

Przykład:

Załóżmy, że kampania reklamowa miała zasięg 50% w stosunku do grupy docelowej i średnia osoba z tej grupy widziała reklamę 4 razy. Wówczas:

GRP=50%×4=200

GRP=50%×4=200

Tak więc GRP dla tej kampanii wynosi 200. Oznacza to, że reklama była prezentowana 200% czasu w stosunku do całej grupy docelowej.

Po co jest GRP?

GRP jest wskaźnikiem, który dostarcza informacji o skali i intensywności kampanii reklamowej w odniesieniu do określonej grupy docelowej. Pomaga określić, jak szeroko kampania dotarła do swojej grupy docelowej i z jaką częstotliwością reklama została przedstawiona tym odbiorcom.

Jak GRP wpływa na decyzje reklamodawców?

Dzięki GRP reklamodawcy mogą ocenić wydajność różnych nośników reklamowych oraz skuteczność różnych kampanii w dotarciu do ich grupy docelowej. Wiedza na temat GRP pozwala firmom dostosowywać swoje strategie medialne, rozdzielając budżet na te media, które dają najlepsze wyniki w kontekście GRP.

GRP w kontekście innych wskaźników

Choć GRP jest ważnym wskaźnikiem, jest często używany razem z innymi wskaźnikami, takimi jak TRP (Target Rating Point) – który koncentruje się na specyficznej grupie docelowej, czy CPP (Cost Per Point) – który pozwala zrozumieć koszt uzyskania jednego punktu ratingu.

Ograniczenia GRP

Warto zwrócić uwagę, że GRP mierzy jedynie możliwość zobaczenia reklamy, a nie faktyczne zaangażowanie lub reakcje odbiorców na nią. Dlatego wskaźnik ten jest często używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy, które dostarczają bardziej holistycznego spojrzenia na skuteczność kampanii.

GRP w świecie cyfrowym

W świecie mediów cyfrowych i reklamy online, tradycyjne wskaźniki, takie jak GRP, są dostosowywane do nowych realiów. W kontekście reklamy internetowej GRP może być używany do oceny skuteczności kampanii wideo, reklam display czy innych form reklamowych w sieci. Jednak ze względu na precyzyjniejsze dane dostępne w środowisku online, GRP jest często połączony z bardziej zaawansowanymi wskaźnikami mierzącymi zaangażowanie i konwersję.