GRP (Gross Rating Point)

Wartość określająca skuteczność w dotarciu do klienta kampanii reklamowej. Pozwala na pomiar wielkości widowni, do której z określoną siłą dotarła konkretna kampania bądź dany nośnik reklamowy. Jest to iloczyn zasięgu odbiorców (punkty procentowe grupy docelowej) i średniej częstotliwości oglądania reklamy w danej kampanii.