Churn Rate

Wskaźnik rezygnacji, który pokazuje, jaka cześć klientów zrezygnowała z określonych usług w badanym czasie, najczęściej w skali miesiąca.