news

Nowe opłaty za wyświetlenie reklam Google

7 września 2020

Od 1 listopada 2020 r. Google zacznie pobierać nowe opłaty za reklamy wyświetlane w Austrii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Do faktur lub wyciągów będą dodawane opłaty:

  • za reklamy wyświetlane w Turcji – ustawowy koszt operacyjny w wysokości 5%,
  • za reklamy wyświetlane w Austrii – opłata w wysokości 5%,
  • za reklamy wyświetlane w Wielkiej Brytanii –   opłata w wysokości 2%.

Google podaje, że zmiany w opłatach w Turcji wynikają ze znaczącego wzrostu złożoności tureckich przepisów i kosztów związanych z ich przestrzeganiem, natomiast w Austrii i Wielkiej Brytanii został wprowadzony nowy podatek od usług cyfrowych (DST).

Opłaty za reklamy zakupione w Google Ads będą widoczne na fakturze lub wyciągu jako osobne pozycje dla każdego kraju. Będą także wyświetlane w sekcji „Transakcje” na koncie Google Ads. Razem z nowymi opłatami mogą być naliczane również wszystkie podatki, takie jak podatek od sprzedaży, VAT, GST czy QST, obowiązujące w danym kraju.

Osoby korzystające z fakturowania miesięcznego lub płatności automatycznych opłaty tę będą miały dodane do budżetu konta. Przykładowo, przy budżecie 100 euro, za wyświetlanie reklam w Wielkiej Brytanii naliczona zostanie opłata DST w wysokości 2 euro, dlatego całkowita opłata wyniesie 102 euro (plus wszystkie podatki obowiązujące w danym kraju, np. podatek od sprzedaży, VAT, GST lub QST).

Dla osób korzystających z płatności ręcznych – opłaty mogą zostać naliczone po wykorzystaniu środków wpłaconych na konto. W takim przypadku saldo konta pozostanie otwarte, a należne opłaty zostaną automatycznie potrącone z następnej wpłaty. Przykładowo, jeśli naliczona zostanie opłata z tytułu ustawowych kosztów operacyjnych w wysokości 5 euro za wyświetlanie reklam w Turcji, po czym dokona zostanie wpłaty w wysokości 100 euro, to oznacza 95 euro na wyświetlanie reklam (100 euro – 5 euro) i saldo na koncie będzie wynosić 95 euro.

Więcej informacji o nowych opłatach do przeczytania tutaj

Dowiedz się, jak możemy rozwinąć Twój biznes!

Napisz do nas