artykuł

Jak utrzymać wzrost sprzedaży w czasie ograniczania cookies’ów?

25 stycznia 2024
DMA i DSA w praktyce


W świecie marketingu 3rd party cookies jeszcze do niedawna odgrywały kluczową rolę w gromadzeniu danych i personalizacji doświadczeń online. Jednak z coraz większą świadomością prywatności oraz regulacji prawnych, wiele przeglądarek internetowych ogranicza śledzenie cookiesów, co stawia przed marketingowcami i ich klientami wyzwania dotyczące utrzymania efektywnej strategii marketingowej Jak zatem zabezpieczyć się przed zniknięciem cookiesów i pogorszeniem wyników kampanii digitalowych?? Oto kilka kluczowych rozwiązań:

1. Konwersje Rozszerzone (Enhanced Conversions):

W obliczu utraty dostępu do tradycyjnych cookiesów, konwersje rozszerzone stają się kluczowym narzędziem dla marketingowców, ponieważ dzięki nim można odzyskać nawet do 65% utraconych danych na wskutek rezygnacji z cookies. Ta zaawansowana technologia pozwala na dostarczanie bogatszych danych o konwersjach dzięki, śledzeniu wielokanałowego oraz opieraniu się na interakcjach użytkowników ze stroną. Dodatkowo Konwersje rozszerzone są zintegrowane z Google Analytics.

2. Dynamiczne Modelowanie Atrybucji (DDA – Data-Driven Attribution):

DDA umożliwia dostosowywanie procesów atrybucji na podstawie rzeczywistych danych dotyczących konwersji. W sytuacji braku tradycyjnych cookiesów dynamiczne modelowanie atrybucji pozwala na elastyczne podejście do przypisywania wartości różnym punktom kontaktowym w procesie zakupowym, wcześniej odbywało się to jednopoziomowo. To kluczowe narzędzie dla efektywnej analizy wpływu kampanii na konwersje. Główną zaletą dynamicznego modelowania atrybucji jest analiza w czasie rzeczywistym.


3. Modelowanie Konwersji (Conversion Modeling):


Modelowanie konwersji jest elementem strategii marketingowej, zwłaszcza w kontekście braku dostępu do pełnej informacji o użytkownikach. Dzięki zaawansowanym algorytmom narzędzie przetwarza dane zbierane w czasie rzeczywistym, pomagając w w oszacowaniu konwersji, których nie można już mierzyć i raportować bezpośrednio

Modelowanie konwersji i dynamiczne modelowanie atrybucji są dwoma złożonymi zagadnieniami analizy danych w obszarze marketingu online, ale różnią się zakresem i celem analizy. Modelowanie konwersji jest ogólnym podejściem do analizy danych związanych z konwersjami użytkowników, podczas gdy dynamiczne modelowanie atrybucji skupia się na bardziej zaawansowanych technikach przypisywania wartości dla lepszego zrozumienia wpływu poszczególnych kanałów marketingowych na konwersje. Dynamiczne modelowanie atrybucji może być traktowane jako bardziej wyspecjalizowany obszar w ramach ogólnego modelowania konwersji.

4. Consent Mode:

Pierwszy i najważniejszy krok, jaki powinni postawić reklamodawcy, podczas tej zmiany technologicznej to wprowadzenie rozwiązań zgodności, takich jak Consent Mode na stronach www. Jest to niezbędne dla utrzymania zaufania klientów w dzisiejszym cyfrowym środowisku jak i również staje się wymogiem w wielu systemach reklamowych jak np. Google Ads, aby móc dalej emitować kampanie reklamowe. Ochrona prywatności staje się priorytetem dla polityki unii europejskiej zarówno dla użytkowników, jak i przedsiębiorstw. Marketingowcy, świadomi tego trendu, coraz częściej korzystają z narzędzi, które umożliwiają transparentne zbieranie danych z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Jednym z pozytywnych aspektów Consent Mode jest umożliwienie użytkownikom wyboru, tego, jakie dane są zbierane i w jakim celu są wykorzystywane. To istotne zagadnienie, ponieważ świadczy o szacunku dla prywatności użytkowników i pozwala na zbudowanie relacji opartych na uczciwości. Zamiast narzucać zbieranie danych, Consent Mode daje użytkownikom kontrolę nad swoimi preferencjami. W ramach, którego wymaga się czterech kluczowych zgód:

  • Zgoda na zbieranie danych
  • Zgoda na przetwarzanie danych w celach reklamowych
  • Zgoda na dostosowywanie reklam do użytkownika
  • Zgoda na udostępnianie danych zewnętrznym partnerom


Odpowiednie wprowadzenie Consent mode ma również znaczenie strategiczne, ponieważ jakość danych, które są dobrowolnie dostarczane przez użytkowników, może być ważniejsza niż ilość. Dlatego marketingowcy powinni skoncentrować się na dostarczaniu wartościowych treści i ofert, aby przekonać użytkowników do udzielenia zgody na zbieranie danych.


Podsumowując, wprowadzenie rozwiązań zgodności, a zwłaszcza Consent Mode, stanowi kluczowy krok w kierunku utrzymania zaufania klientów, transparentność, szacunek dla prywatności, zgodność z przepisami prawnymi oraz wymogu do emisji reklam w narzędziach marketingowych. Consent Mode staje się nie tylko normą, ale także strategicznym punktem marketingu a przedsiębiorstwa, które je wprowadzą, mają szansę zyskać przewagę konkurencyjną w erze cyfrowej. Dokładniej mówiąc wilk syty i owca cała.


W dzisiejszych czasach, gdzie prywatność staje się priorytetem dla polityki oraz użytkowników, marketingowcy i ich klienci muszą wspólnie pracować nad kreatywnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Wykorzystanie konwersji rozszerzonych, dynamicznego modelowania atrybucji, zaawansowanego modelowania konwersji i consent mode stają się kluczowe dla utrzymania skutecznych strategii marketingowych w erze ograniczonego dostępu do danych cookies. To nie tylko kwestia przetrwania w nowej rzeczywistości online, ale także szansa na tworzenie bardziej spersonalizowanych i zgodnych z oczekiwaniami klientów doświadczeń. 

Warto dostosować swój biznes do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, a jednocześnie podnieść skuteczność swoich kampanii, dlatego polecamy się jako Result Media – z nami dostosujesz się do przepisów i maksymalizujesz efektywność marketingową.

* zdjęcie ilustrujące post powstało w wyniku zapytania Chat GPT DALL-E.

Paweł Stachura

Executive Performance Specialist

Napisz do nas