HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny używany do przesyłania plików, takich jak tekst, obrazy, dźwięki i inne multimedia, w sieci web. HTTP działa na zasadzie zestawu reguł określających sposób wymiany zasobów między klientem (np. przeglądarka internetowa) a serwerem. Umożliwia on przetwarzanie żądań klienta i odpowiedzi serwera, definiując, jak informacje są udostępniane, przetwarzane i odczytywane przez serwer oraz jak odpowiedzi są wysyłane do klienta. HTTP jest protokołem aplikacyjnym działającym na protokołach TCP/IP, które stanowią podstawę internetu. Najnowszą wersją HTTP jest HTTP/2, opublikowana w 2015 roku.

Jak działa HTTP?

HTTP działa na zasadzie wymiany zasobów między klientem a serwerem przez internet. Klient, taki jak przeglądarka internetowa, wysyła żądania do serwera w celu uzyskania potrzebnych zasobów do załadowania strony internetowej. Serwer odpowiada na te żądania, przesyłając odpowiednie dane z powrotem do klienta. Żądania i odpowiedzi HTTP zawierają poddokumenty, takie jak dane dotyczące obrazów, tekstów i układów tekstu, które są składane przez przeglądarkę internetową w celu wyświetlenia pełnej strony internetowej.

Serwer zawiera program HTTP daemon, który oczekuje na żądania HTTP i obsługuje je po ich otrzymaniu. Przeglądarka internetowa działa jako klient HTTP, wysyłając żądania do serwerów. Gdy użytkownik wprowadza adres URL lub klika hiperłącze, przeglądarka tworzy żądanie HTTP i wysyła je do wskazanego przez URL adresu IP. Serwer odbiera żądanie i wysyła z powrotem żądany plik lub pliki związane z żądaniem.

HTTP vs HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to bezpieczna wersja protokołu HTTP, która wykorzystuje warstwę SSL/TLS do szyfrowania przesyłanych danych. HTTPS chroni przed podsłuchiwaniem i atakami typu man-in-the-middle, zapewniając większe bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Protokół HTTPS korzysta z portu 443, podczas gdy HTTP używa portu 80. Adresy URL z HTTPS zaczynają się od https://, a te z HTTP od http://.

Dane przesyłane za pomocą HTTP nie są szyfrowane, co oznacza, że poufne informacje, takie jak loginy, hasła i adresy e-mail, są podatne na przechwycenie. HTTPS zabezpiecza te dane, zapewniając ich poufność i integralność. Przejście z HTTP na HTTPS jest zalecane, ponieważ zwiększa zaufanie użytkowników do strony internetowej i poprawia bezpieczeństwo.

Prośby i odpowiedzi HTTP

Wszystkie interakcje między klientem a serwerem w HTTP nazywane są wiadomościami. Wiadomości HTTP mogą być żądaniami lub odpowiedziami. Klient wysyła żądania HTTP do serwera, a serwer odpowiada, wysyłając odpowiedzi HTTP.

Żądania HTTP: Klient, taki jak przeglądarka internetowa, wysyła żądanie do serwera w celu uzyskania informacji potrzebnych do załadowania strony internetowej. Żądanie zawiera zakodowane dane, takie jak wersja HTTP, adres URL, metoda HTTP (np. GET, POST), nagłówki HTTP (zawierające informacje o przeglądarce, ciasteczkach itp.) oraz opcjonalne ciało żądania (np. dane formularza).

Odpowiedzi HTTP: Serwer odpowiada na żądania klienta, wysyłając odpowiedzi HTTP. Odpowiedź zawiera kod statusu HTTP (np. 200 OK, 404 Not Found), nagłówki HTTP (zawierające informacje o serwerze i zasobach) oraz opcjonalne ciało odpowiedzi (zawierające żądane dane w formie kodu HTML).

Kody statusu HTTP

Kody statusu HTTP są częścią odpowiedzi serwera na żądania klienta. Informują one o statusie żądania i ewentualnych problemach. Oto niektóre z najczęściej spotykanych kodów statusu HTTP:

 • 200 OK: Żądanie zakończyło się sukcesem, a serwer przesłał żądane dane.
 • 301 Moved Permanently: Adres URL żądanego zasobu został trwale zmieniony.
 • 401 Unauthorized: Klient nie został uwierzytelniony.
 • 403 Forbidden: Klient nie ma autoryzacji do dostępu do żądanego zasobu.
 • 404 Not Found: Żądany zasób nie został znaleziony na serwerze.
 • 500 Internal Server Error: Serwer napotkał błąd, którego nie może obsłużyć.

Kody statusu pomagają klientom i deweloperom zrozumieć, co się dzieje z ich żądaniami i jak rozwiązywać problemy.

Proxy w HTTP

Proxy, czyli serwery proxy, to pośredniczące maszyny między klientem a serwerem. Przekazują one żądania HTTP i odpowiedzi między klientem a serwerem. Proxy mogą być przezroczyste lub nieprzezroczyste. Przezroczyste proxy nie modyfikują żądań klienta, natomiast nieprzezroczyste proxy mogą je modyfikować.

Proxy są używane do różnych celów, takich jak:

 • Caching: Przechowywanie stron internetowych lub innych treści lokalnie w celu szybszego dostępu i zmniejszenia obciążenia sieci.
 • Authentication: Kontrolowanie dostępu do aplikacji i informacji online.
 • Logging: Przechowywanie danych historycznych, takich jak adresy IP klientów wysyłających żądania.
 • Web filtering: Kontrolowanie dostępu do stron internetowych zawierających niebezpieczne lub nieodpowiednie treści.
 • Load balancing: Rozdzielanie żądań klientów na wiele serwerów w celu zwiększenia wydajności.