Hreflang

Hreflang to atrybut HTML, który określa język strony internetowej i docelowy region geograficzny. Jest szczególnie przydatny, gdy ta sama strona jest dostępna w wielu językach, umożliwiając wyszukiwarkom wyświetlanie odpowiedniej wersji strony w zależności od lokalizacji użytkownika lub preferowanego języka.

Składnia i implementacja hreflang

Składnia tagu hreflang jest prosta, ale musi być dokładna. Oto podstawowy format tagu:

 kod<link rel="alternate" hreflang="język-region" href="adres strony" />

Na przykład, aby oznaczyć stronę po angielsku dla użytkowników z Wielkiej Brytanii:

 kod<link rel="alternate" hreflang="en-GB" href="http://example.com/gb/" />

Aby wdrożyć hreflang, można umieścić tagi w sekcji <head> kodu HTML, nagłówku HTTP lub w mapie strony XML. Ważne jest, aby każda wersja językowa strony odnosiła się do siebie i wszystkich innych wersji. Tag x-default jest opcjonalny, ale wskazuje domyślną wersję strony, gdy nie ma dopasowania językowego.

Najlepsze praktyki i błędy

Najlepsze praktyki obejmują dodanie tagów hreflang do wszystkich wersji językowych strony. Upewnij się, że adresy URL zawierają protokoły HTTP lub HTTPS i że tagi hreflang wskazują te same podstrony w różnych językach, a nie stronę główną. Należy również zwrócić uwagę na tagi powrotne: jeśli strona A wskazuje na stronę B, strona B musi również wskazywać na stronę A.

Najczęstsze błędy obejmują brak linków powrotnych, stosowanie nieprawidłowych kodów języka lub kraju oraz używanie tylko kodu kraju. Unikanie tych błędów zapewni poprawne działanie tagów hreflang.

Hreflang a SEO

Hreflang nie ma bezpośredniego wpływu na pozycję strony w wynikach wyszukiwania, ale jest kluczowy dla optymalizacji międzynarodowej. Pomaga uniknąć problemów z duplikacją treści, które mogą negatywnie wpłynąć na widoczność strony. Dzięki hreflang wyszukiwarki wiedzą, że podobne treści w różnych językach są przeznaczone dla różnych użytkowników, co poprawia doświadczenia użytkowników i kieruje bardziej ukierunkowany ruch na stronę.

Monitorowanie i narzędzia do sprawdzania hreflang

Poprawność wdrożenia hreflang można sprawdzić za pomocą narzędzi takich jak Google Search Console, Screaming Frog czy Merkle SEO Tools. Google Search Console oferuje sekcję „Kierowanie międzynarodowe” w starszych narzędziach i raportach, gdzie można sprawdzić poprawność tagów hreflang.

Regularne audyty hreflang pomagają w identyfikacji i naprawie problemów, zapewniając, że wszystkie tagi są poprawnie wdrożone i działają zgodnie z zamierzeniami. Narzędzia takie jak Semrush Site Audit mogą monitorować i raportować problemy związane z hreflang, pomagając w utrzymaniu skutecznej optymalizacji międzynarodowej strony.

Podsumowanie

Hreflang to niezbędny atrybut dla stron internetowych dostępnych w wielu językach. Poprawne wdrożenie hreflang pomaga wyszukiwarkom wyświetlać odpowiednie wersje stron, unikać problemów z duplikacją treści i kierować bardziej ukierunkowany ruch na stronę. Pamiętaj o najlepszych praktykach, regularnie monitoruj poprawność tagów hreflang i korzystaj z narzędzi do audytów, aby zapewnić skuteczną optymalizację międzynarodową.