Cost Per Order (CPO)

Cost Per Order (CPO) to model rozliczeniowy stosowany w działaniach reklamowych w sieci, w którym reklamodawca uiszcza stałą opłatę za każde zamówienie złożone w sklepie internetowym, które zostało wygenerowane za sprawą reklamy, niezależnie od wartości tego zamówienia. W przeciwieństwie do modelu Cost Per Sale (CPS), gdzie opłata jest proporcjonalna do wartości zamówienia i ma formę prowizji, CPO zapewnia stały koszt za każde uzyskane zamówienie.

CPO jako wyznacznik sukcesu?

Cost Per Order (CPO) jest kluczowym wskaźnikiem efektywności kampanii reklamowych w środowisku e-commerce. Oznacza to koszt, jaki przedsiębiorstwo ponosi, aby uzyskać jedno zamówienie w wyniku działań reklamowych. Niższa wartość CPO wskazuje na większą opłacalność działań marketingowych, co oznacza, że przedsiębiorstwo płaci mniej za uzyskanie jednego zamówienia. Dlatego wiele firm dąży do optymalizacji swoich działań w celu obniżenia CPO.

Modele rozliczeniowe podobne do CPO

 • Model CPS bazuje na prowizji od wartości sprzedaży. Reklamodawca płaci, dopiero gdy użytkownik dokonuje zakupu.
 • Cost Per Click (CPC) – w tym modelu reklamodawca płaci za każde kliknięcie reklamy, niezależnie od tego, czy doprowadziło ono do sprzedaży, czy nie.
 • Cost Per Acquisition (CPA) –  to koszt pozyskania klienta. Płatność odbywa się, gdy użytkownik podejmuje określoną akcję, na przykład zapisze się do newslettera czy wypełni formularz kontaktowy.

CPO – jak obliczyć?

Obliczenie CPO jest stosunkowo proste. Wystarczy podzielić całkowity koszt kampanii reklamowej przez liczbę zamówień, które zostały wygenerowane dzięki tej kampanii.

CPO = całkowity koszt kampanii / ilość zamówień

Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo wydało 1 000 zł na kampanię reklamową, która przyniosła 10 zamówień, CPO wynosi 100 zł. Znając wartość CPO, przedsiębiorstwo może lepiej ocenić skuteczność swoich działań marketingowych i podjąć decyzje dotyczące przyszłych inwestycji w promocję.

Cost Per Order – zalety i wady 

Zalety CPO (Cost Per Order):

 • Przewidywalność wydatków – reklamodawcy płacą tylko za konkretne wyniki (złożone zamówienia), co sprawia, że łatwiej jest przewidzieć zwrot z inwestycji i koszty kampanii.
 • Skoncentrowanie na sprzedaży – model CPO jest bezpośrednio związany ze sprzedażą, co jest głównym celem wielu kampanii w e-commerce.
 • Możliwość monitorowania efektywności – dzięki CPO przedsiębiorstwa mogą dokładnie śledzić, jakie działania marketingowe przynoszą sprzedaż i dostosowywać je w odpowiedni sposób.
 • Ograniczenie ryzyka – płacąc tylko za zamówienia, reklamodawcy nie ponoszą kosztów za nieefektywne kliknięcia czy wyświetlenia, które nie przynoszą sprzedaży.

Wady CPO:

 • Potencjalnie wyższe koszty – w zależności od branży i produktu, koszt pozyskania jednego zamówienia może być wysoki, zwłaszcza jeśli kampania nie jest dobrze zoptymalizowana.
 • Brak uwzględnienia wartości długoterminowej – model CPO skupia się na pojedynczych transakcjach, nie uwzględniając wartości klienta w dłuższej perspektywie (Lifetime Value).
 • Może zniechęcać do eksperymentów -skoro płaci się tylko za konkretne wyniki, przedsiębiorstwa mogą być niechętne do eksperymentowania z nowymi formami reklamy czy kanałami komunikacji.
 • Ograniczony zakres działań – CPO koncentruje się na zamówieniach, pomijając inne ważne wskaźniki, takie jak zaangażowanie, świadomość marki czy lojalność klienta.

Podsumowanie

Podsumowując, wybór modelu CPO jako strategii rozliczeniowej powinien być oparty na dokładnej analizie celów biznesowych oraz charakterystyce rynku i produktu. Zarówno zalety, jak i wady CPO powinny być brane pod uwagę podczas planowania działań marketingowych.

Zobacz też: Cost Per Sale