Cost Per Order (CPO)

Model rozliczeniowy działań reklamowych w sieci, w którym reklamodawca płaci ryczałtowo za każde złożone zamówienie w sklepie internetowym wygenerowane przy pomocy reklamy, niezależnie od kwoty zamówienia. Nie należy mylić modelu rozliczenia CPO z modelem CPS, gdzie reklamodawca płaci stawkę proporcjonalną do wartości zamówienia – prowizję – od każdego uzyskanego zamówienia. Zobacz też: Cost Per Sale