Cost Per Mille (CPM)

Model rozliczeniowy działań reklamowych w sieci, w którym koszt naliczany jest za każde 1000 wyświetleń reklamy, najczęściej stosowany w kampaniach wizerunkowych lub e-mail marketingu. Zobacz też: E-mailing