Cost Per Action (CPA)

Model pomiaru i wyceny reklam internetowych, w którym koszt naliczany jest za każdą określoną w kampanii akcję użytkownika (np. uzupełnienie formularza, pobranie aplikacji, zapisanie się na newsletter, rejestrację w serwisie czy zakup towaru).