Conversion Rate (CR)

Współczynnik konwersji określa odsetek użytkowników, którzy wykonali określone działanie (np. zakup, kliknięcie, wypełnienie ankiety, zapisanie się do subskrypcji) w stosunku do ogółu użytkowników poddanych działaniu. Współczynnik konwersji może być mierzony zarówno na poziomie kampanii, grupy reklam, słów kluczowych, jak i miejsc docelowych. Zobacz też: Key Words