Corporate Social Responsibility (CSR)

Sołeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zakładająca odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko przez stosowanie przejrzystych i etycznych zasad funkcjonowania, w tym przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.