Brief

Dokument zawierający wymagania reklamodawcy dotyczące najważniejszych elementów planowych działań promocyjnych, m.in. grupy docelowej, celu kampanii, terminu czy budżetu. Stanowi zestaw wytycznych dla agencji, według których powinna ona zaplanować, zaprojektować i stworzyć projekt kampanii.