Audience Reach

Procent populacji, do którego dotarła kampania reklamowa. Wskaźnik to stosunek osób, które miały kontakt z reklamą wobec liczby osób w populacji. Zobacz też: Audience, Audience Targeting