Czym jest analiza SWOT

SWOT analiza w biznesie

Analiza SWOT

Analiza SWOT to narzędzie stosowane w zarządzaniu strategicznym, które pomaga w identyfikacji i ocenie kluczowych czynników wpływających na działalność organizacji lub projektu. SWOT to akronim od angielskich słów Strengths (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia). Analiza ta pozwala na kompleksowe spojrzenie na aktualną sytuację organizacji oraz planowanie przyszłych działań. Oto krótkie omówienie poszczególnych elementów analizy SWOT:

 1. Strengths (Mocne strony):
  • To wewnętrzne cechy organizacji, które stanowią jej atuty i przewagę konkurencyjną.
  • Przykłady: silna marka, wykwalifikowana kadra, unikalne technologie, stabilna sytuacja finansowa.
 2. Weaknesses (Słabe strony):
  • To wewnętrzne słabości organizacji, które mogą utrudniać jej rozwój i osiąganie celów.
  • Przykłady: brak doświadczenia, niewystarczające zasoby finansowe, słaba infrastruktura, niska rozpoznawalność marki.
 3. Opportunities (Szanse):
  • To zewnętrzne czynniki, które mogą sprzyjać rozwojowi organizacji i osiąganiu jej celów.
  • Przykłady: zmiany w przepisach, nowe rynki, rozwój technologii, zmiany preferencji konsumentów.
 4. Threats (Zagrożenia):
  • To zewnętrzne czynniki, które mogą stanowić zagrożenie dla działalności organizacji.
  • Przykłady: konkurencja, zmiany regulacyjne, kryzysy gospodarcze, zmiany technologiczne.

Analiza SWOT jest narzędziem bardzo uniwersalnym i może być stosowana zarówno przez duże korporacje, jak i małe firmy, organizacje non-profit, a nawet indywidualne osoby planujące swoją karierę. Dzięki niej można lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa organizacja, oraz podejmować bardziej świadome i strategiczne decyzje.