Zasięg

Wskaźnik procentowy, który określa skalę dotarcia do grupy docelowej poprzez działania reklamowe prowadzone w ramach kampanii. Liczony jest jako stosunek liczby użytkowników, którzy podczas prowadzenia kampanii reklamowej zetknęli się z danym komunikatem reklamowym co najmniej jeden raz w stosunku do całkowitej liczby internautów (tzw. zasięg całkowity).