WHOIS

WHOIS to system umożliwiający dostęp do informacji o domenach internetowych i ich właścicielach. Umożliwia on sprawdzanie dostępnych nazw domen, rejestrację oraz uzyskiwanie informacji takich jak dane właściciela (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny), adresy serwerów DNS, daty rejestracji i wygaśnięcia domeny oraz informacje o rejestratorze.

Jak działa WHOIS?

Protokół WHOIS działa poprzez zapytania wysyłane do serwerów WHOIS, które przechowują informacje o domenach. Aby uzyskać te informacje, wystarczy wpisać nazwę domeny i wysłać zapytanie do odpowiedniego serwera WHOIS. Serwer

ten odpowiada, udostępniając informacje takie jak nazwa domeny, dane kontaktowe właściciela, daty rejestracji i wygaśnięcia. Wyszukiwanie WHOIS można przeprowadzać za pomocą komendy w terminalu lub korzystając z różnych stron internetowych oferujących tę usługę.

Kto korzysta z WHOIS?

WHOIS jest przydatnym narzędziem dla rejestratorów domen, właścicieli stron internetowych oraz osób monitorujących konkurencję. Użytkownicy mogą sprawdzać dostępność domen, uzyskiwać informacje o właścicielach i monitorować swoje domeny. Dzięki WHOIS można zidentyfikować właściciela domeny, co jest istotne przy zakupie domen lub rozwiązywaniu sporów dotyczących własności.

Ochrona prywatności w WHOIS

Dane w WHOIS są publicznie dostępne, co może budzić obawy dotyczące prywatności. Aby chronić swoje dane, można skorzystać z usługi WHOIS Privacy, która pozwala na zastąpienie danych właściciela danymi rejestratora. ICANN, organizacja regulująca WHOIS, ustala zasady ochrony danych, które mają na celu zabezpieczenie prywatności użytkowników. Dzięki usłudze WHOIS Privacy domena wciąż będzie widoczna w wyszukiwarkach, jednak szczegółowe dane na jej temat nie będą dostępne publicznie. Funkcja ta jest zazwyczaj dodatkowo płatna i chroni zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.

Rola organizacji ICANN i NASK

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reguluje WHOIS i dba o jego funkcjonowanie na poziomie globalnym. ICANN opisuje WHOIS jako darmowy, publicznie dostępny katalog zawierający dane kontaktowe i techniczne zarejestrowanych nazw domen. NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) zarządza rejestracją domen .pl w Polsce. Rejestratorzy tacy jak NASK umożliwiają rejestrację i zarządzanie domenami oraz przechowują dane w bazie WHOIS, zapewniając dostęp do tych informacji.

Jak sprawdzić właściciela domeny za pomocą WHOIS?

Protokół WHOIS jest przydatnym narzędziem do sprawdzania informacji o właścicielach domen w Internecie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto jest właścicielem konkretnej domeny, możesz skorzystać z dwóch popularnych metod: używając komendy WHOIS w terminalu lub odwiedzając stronę internetową oferującą tę usługę.

Sprawdzanie za pomocą komendy WHOIS w terminalu jest proste, wymaga jednak dostępu do terminala na komputerze. Wystarczy wpisać komendę WHOIS wraz z nazwą domeny, którą chcesz sprawdzić, np.:

whois mojadomena.pl

Wynik pokaże informacje o rejestratorze domeny, dacie jej rejestracji, adresie e-mail właściciela oraz datę, do kiedy domena jest ważna.

Alternatywnie można skorzystać z wyszukiwarki WHOIS online. Wystarczy odwiedzić stronę oferującą tę usługę, np. whois.com, wpisać nazwę domeny w pole wyszukiwania i kliknąć przycisk „Search”. Strona przedstawi wyniki zawierające informacje o rejestratorze, dacie rejestracji, dostępności domeny oraz dane osobowe właściciela, takie jak adres e-mail.

Zastosowanie WHOIS w biznesie

WHOIS jest narzędziem używanym do identyfikacji właścicieli domen, co jest przydatne w negocjacjach dotyczących zakupu domen. Firmy mogą używać WHOIS do monitorowania domen konkurencji oraz zabezpieczania swoich własnych domen. Informacje z WHOIS pomagają w budowaniu zaufania i transparentności w internecie, co jest kluczowe dla wielu biznesów. Dzięki dostępowi do bazy WHOIS można również zweryfikować dostawcę usług internetowych, co pozwala użytkownikom na sprawdzenie wiarygodności danej firmy lub organizacji. W przypadku domen z rozszerzeniami takimi jak .com i .net, rejestracja informacji w bazie WHOIS jest obowiązkowa, co zwiększa ich transparentność.