Target Group (grupa docelowa)

Zbiór osób lub firm, do których kierowane są działania marketingowe i sprzedażowe. Jest ona zdefiniowana ze względu na wybrane cechy (np. preferencje, postawy, popyt), które w założeniu powodują większą skłonność do zakupu określonego rodzaju produktów. Zobacz też: Targetowanie