Tagi UTM (Urchin Tracking Module)

Określone parametry (np. źródło, typ ruchu, kod kreacji itp.) dodane do adresu URL, które umożliwiają precyzyjne śledzenie ruchu z poszczególnych źródeł na stronie.