Supply Side Platform (SSP)

Platforma technologiczna umożliwiająca zautomatyzowaną sprzedaż powierzchni reklamowej, mająca na celu maksymalizację przychodów wydawcy, wykorzystywana w modelu Programmatic. Zobacz też: Programmatic