Product Feed (plik produktowy)

Sformatowane dane dotyczące produktu, które umożliwiają wyświetlanie reklam zakupowych, zawierające opis produktu i jego atrybuty. Jego największą zaletą jest automatyzacja pracy i możliwość stałej kontroli każdego aspektu, który dotyczy oferowanego produktu.