POEM (Paid, Owned, Earned Media)

POEM to model klasyfikujący kategorie mediów wykorzystywanych w strategiach marketingowych. Składa się z trzech głównych kategorii:

  • Paid Media (media płatne) – odnoszą się do odpłatnych kanałów promujących treści generowanych przez markę. W tym zakresie znajdują się reklamy płatne, sponsorowane posty oraz inne formy promocji wymagające bezpośredniej inwestycji finansowej.
  • Owned Media (media własne) – dotyczą treści publikowanych w przestrzeni bezpośrednio kontrolowanej przez markę. Zaliczają się do nich strony internetowe, blogi firmowe, profile w mediach społecznościowych oraz newslettery.
  • Earned Media (media pozyskane) – skupiają się na treściach generowanych przez internautów bez bezpośredniego udziału marki. Obejmują komentarze, dyskusje na forach, opinie i recenzje na temat firmy oraz jej produktów, a także tworzone przez użytkowników materiały, takie jak gify czy memy związane z marką.

Wspólnie, kategorie te dają pełny obraz sposobów, w jakie marka może komunikować się z odbiorcami w różnych przestrzeniach medialnych. Zrozumienie i umiejętne wykorzystanie modelu POEM pozwala przedsiębiorstwom na budowanie kompleksowych i efektywnych strategii komunikacji.

POEM w praktyce 

Zastosowanie Paid Media pozwala na skierowanie precyzyjnych przekazów do wybranej grupy docelowej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie konkretnych odbiorców, którzy mogą być najbardziej zainteresowani ofertą marki. Ta kategoria daje również pewność, że treść dotrze do odbiorcy, ale wymaga inwestycji finansowej.

Wykorzystanie Owned Media zapewnia pełną kontrolę nad przekazem i jego prezentacją. Pozwala na budowanie trwałych relacji z klientami poprzez regularne dostarczanie wartościowych treści. Ponadto, dobrze zoptymalizowane treści własne mogą przyciągnąć ruch organiczny, co przekłada się na długoterminowe korzyści. Inwestycja w Earned Media polega na budowaniu pozytywnego wizerunku marki, co prowadzi do spontanicznych poleceń i dyskusji wśród internautów. Choć nie ma bezpośredniej kontroli nad treściami generowanymi przez użytkowników, pozytywne doświadczenia klientów i ich chęć dzielenia się nimi świadczą o autentyczności i zaufaniu do marki.

Kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie tych trzech kategorii. Podczas gdy media płatne mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, media własne budują zaufanie i relacje, a media pozyskane potwierdzają wiarygodność marki w oczach społeczności. W zintegrowanej strategii marketingowej, gdzie każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę, marka może osiągnąć optymalny zasięg i zaangażować odbiorców na wielu poziomach interakcji. 

Integracja kategorii POEM

Integracja wszystkich aspektów modelu POEM staje się kluczem w dzisiejszym zróżnicowanym krajobrazie mediów. Firmy, które potrafią harmonijnie łączyć płatne, własne i zdobyte media, zyskują przewagę konkurencyjną, budując spójny i wiarygodny wizerunek w oczach konsumentów. To holistyczne podejście do komunikacji pozwala nie tylko dotrzeć do szerszej publiczności, ale także budować z nią trwałe i autentyczne relacje, co w dłuższej perspektywie przekłada się na lojalność klientów i trwały wzrost marki.