POEM (Paid, Owned, Earned Media)

Kategorie mediów: Paid (media płatne) – odpłatne kanały promujące content generowany przez markę, Owned (media własne) – treści publikowane w przestrzeni własnej marki (strony www i blogi firmowe, newslettery, media społecznościowe) oraz Earned (media pozyskane) – treści generowane przez internautów, m.in. komentarze, dyskusje na forach, opinie i recenzje na temat firmy oraz jej produktów, ale też tworzone gify i memy związane z marką.