Net Promoter Score (NPS)

Wskaźnik używany do pomiaru lojalności klientów. Głównym celem tego badania jest określenie, jak bardzo produkt lub usługa marki będzie polecana przez badanych. NPS dzieli ich na trzy grupy: krytyków, neutralnych oraz rzeczników marki.