Guerilla marketing

Guerilla marketing, znany również jako marketing partyzancki, to nietradycyjna strategia marketingowa, która polega na korzystaniu z kreatywnych i zaskakujących technik promocyjnych w celu osiągnięcia maksymalnego efektu za minimalne koszty. Nazwa pochodzi od taktyk partyzanckich, które wykorzystują element zaskoczenia do osiągnięcia celów. Guerilla marketing koncentruje się na tworzeniu unikalnych, interaktywnych kampanii, które angażują konsumentów i zostają w ich pamięci. Przykłady takich technik to reklamy ambientowe, wiralowe oraz street marketing. Kluczowe cechy guerilla marketingu to niskie koszty, kreatywność, element zaskoczenia oraz bezpośrednie zaangażowanie odbiorców.

Historia guerilla marketingu

Koncepcja guerilla marketingu została po raz pierwszy opisana przez Jaya Conrada Levinsona w jego książce „Guerilla Marketing” wydanej w 1984 roku. Levinson zaproponował tę strategię jako alternatywę dla kosztownych, tradycyjnych technik marketingowych. Sugerował, że małe firmy mogą skutecznie konkurować z dużymi korporacjami, korzystając z kreatywnych i niskobudżetowych metod promocji. Guerilla marketing zdobył popularność wśród małych firm i start-upów, ale również większe firmy zaczęły go wykorzystywać, aby zaskoczyć i zaangażować swoją publiczność. Wraz z rozwojem technologii, techniki guerilla marketingu ewoluowały, obejmując m.in. marketing wirusowy i marketing w mediach społecznościowych.

Techniki i rodzaje guerilla marketingu

Guerilla marketing obejmuje wiele technik, które mogą być stosowane indywidualnie lub w połączeniu, aby osiągnąć maksymalny efekt. Do najpopularniejszych technik należą:

 • Viral marketing: zachęcanie użytkowników do rozpowszechniania informacji o produkcie lub usłudze w internecie. Przykładem jest kampania Burger Kinga z kurczakiem.
 • Ambient marketing: umieszczanie reklam w nietypowych miejscach, aby zaskoczyć i zainteresować odbiorców. Przykładem jest reklama Folgers na włazach kanałowych w Nowym Jorku.
 • Experiential marketing: angażowanie odbiorców w interaktywne kampanie, które wymagają ich aktywnego udziału. Przykładem są kampanie M&Ms z degustacjami nowych smaków.
 • Astroturfing: tworzenie fałszywych profili w mediach społecznościowych, które chwalą markę i krytykują konkurencję. Jest to kontrowersyjna technika, która może przynieść negatywne skutki.
 • Street marketing: wykorzystanie ulicznych przestrzeni publicznych do promocji marki, np. poprzez flash moby, koncerty czy street art.

Korzyści z guerilla marketingu

Guerilla marketing oferuje wiele korzyści, które czynią go atrakcyjną strategią dla firm o różnych wielkościach:

 • Niskie koszty: Dzięki kreatywnemu podejściu do reklamy, guerilla marketing pozwala osiągnąć znaczący efekt przy minimalnych nakładach finansowych.
 • Zwiększenie zaangażowania: Nietradycyjne kampanie często angażują odbiorców w interaktywny sposób, co sprzyja budowaniu relacji z marką.
 • Efekt wirusowy: Dzięki swojej unikalności i zaskoczeniu, kampanie guerilla marketingowe często stają się wirusowe, co dodatkowo zwiększa ich zasięg.
 • Pozytywne emocje: Kreatywne kampanie wywołują silne emocje, które zapadają w pamięć odbiorców i zachęcają do dzielenia się doświadczeniami z innymi.

Ograniczenia i wyzwania guerilla marketingu

Mimo wielu korzyści guerilla marketing wiąże się również z pewnymi wyzwaniami:

 • Ryzyko negatywnej reakcji: Nietradycyjne kampanie mogą być postrzegane jako natrętne lub nieodpowiednie, co może negatywnie wpłynąć na wizerunek marki.
 • Kwestie prawne: Niektóre działania guerilla marketingowe mogą naruszać przepisy prawa, w tym prawa własności intelektualnej czy przepisy dotyczące reklamy zewnętrznej.
 • Brak długotrwałego efektu: Kampanie oparte na zaskoczeniu mogą nie przynosić trwałych korzyści, co wymaga ciągłego inwestowania w nowe działania marketingowe.
 • Trudność w pomiarze efektywności: Tradycyjne wskaźniki efektywności, takie jak liczba odsłon czy konwersji, mogą być trudne do uchwycenia w przypadku guerilla marketingu.

Przykłady skutecznych kampanii

Jednym z przykładów skutecznej kampanii guerilla marketingowej jest akcja promocyjna filmu „Deadpool”, która wykorzystywała profile społecznościowe Ryana Reynoldsa. Innym przykładem jest kampania „Fiji Girl” podczas gali Złotych Globów, gdzie modelka z tacą pełną wody Fiji przyciągała uwagę mediów. W obu przypadkach kampanie te wywołały duże zainteresowanie i były szeroko komentowane w mediach.

Jak wdrożyć guerilla marketing w strategii marketingowej

Wdrożenie guerilla marketingu wymaga starannego planowania i realizacji. Oto kilka kroków, które można podjąć:

 1. Zdefiniuj cele: Określ, co chcesz osiągnąć za pomocą guerilla marketingu, np. zwiększenie świadomości marki czy promowanie konkretnego produktu.
 2. Poznaj swoją grupę docelową: Zrozumienie potrzeb i zachowań odbiorców jest kluczowe dla skutecznej kampanii.
 3. Wybierz odpowiednie techniki: Zdecyduj, które techniki guerilla marketingu najlepiej odpowiadają Twojej marce.
 4. Planuj i realizuj: Sporządź szczegółowy plan kampanii i monitoruj jej wyniki.
 5. Analizuj i ucz się: Po zakończeniu kampanii zbierz dane i wyciągnij wnioski na przyszłość.

Podsumowanie

Guerilla marketing to kreatywna i niskokosztowa strategia promocji, która pozwala firmom wyróżnić się na tle konkurencji. Choć wiąże się z pewnymi wyzwaniami i ryzykiem, może przynieść znaczące korzyści w postaci zwiększenia zaangażowania odbiorców, efektu wirusowego i pozytywnych emocji. Kluczem do sukcesu jest staranne planowanie, kreatywność oraz monitorowanie wyników kampanii.4o