Cost Per Engagement (CPE)

Cost Per Engagement (CPE) to model rozliczeniowy działań reklamowych w sieci, który koncentruje się na kosztach związanych z konkretnymi interakcjami użytkowników z reklamą. W odróżnieniu od modeli opartych na wyświetleniach (CPM) czy kliknięciach (CPC), CPE nalicza koszty dopiero wówczas, gdy odbiorca reklamy podejmuje pewne działania w ramach prezentowanej kreacji. Typowe formy zaangażowania mogą obejmować efekt roll-over, przesunięcie suwaka, wypełnienie formularza czy inne interakcje, które idą dalej niż tradycyjne kliknięcie. Model CPE pozwala reklamodawcom bardziej precyzyjnie mierzyć i płacić za wartościowe interakcje potencjalnych klientów z ich reklamami, co może lepiej oddać rzeczywistą wartość kampanii dla marki.

Różnice w stosunku do innych modeli

W odróżnieniu od modeli takich jak model CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) czy model CPC (koszt za kliknięcie), w modelu CPE naliczane są koszty dopiero wtedy, gdy odbiorca reklamy podejmuje konkretne działania z kreacją. To pozwala na bardziej szczegółowe mierzenie efektywności kampanii reklamowej.  Model Cost Per Engagement (CPE) stanowi innowacyjne podejście do rozliczeń w kampaniach reklamowych online, kładąc nacisk na głębokie zaangażowanie użytkownika.

  • Zaangażowanie vs. ekspozycja- główna różnica polega na tym, co jest mierzalne. W modelu CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) kluczowym wskaźnikiem jest liczba wyświetleń kreacji reklamowej, niezależnie od tego, czy użytkownik faktycznie zwrócił na nią uwagę. W CPE natomiast nacisk kładziony jest na interakcję użytkownika z reklamą, co daje pewność, że reklama wzbudziła jego zainteresowanie.
  • Jakość vs. ilość – podczas gdy modele jak CPC czy CPM skupiają się na ilości (kliknięć czy wyświetleń), CPE koncentruje się na jakości interakcji. Oznacza to, że reklamodawcy płacą tylko wtedy, gdy użytkownik podejmuje określone, zaawansowane działania z reklamą, co zwykle oznacza głębsze zaangażowanie.
  • Zrozumienie użytkownika – dzięki modelowi CPE reklamodawcy mają możliwość lepszego poznania swojego odbiorcy. Analizując konkretne interakcje, mogą oni lepiej zrozumieć, jakie elementy kreacji reklamowej są najbardziej skuteczne i przyciągające uwagę.
  • Koszty a efektywność – w modelach takich jak CPC istnieje ryzyko płacenia za przypadkowe kliknięcia, które nie przekładają się na rzeczywiste zaangażowanie czy konwersje. W przypadku CPE płatność jest dokonywana za rzeczywiste i mierzalne zaangażowanie, co może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania budżetu 

reklamowego.

W efekcie model CPE oferuje reklamodawcom możliwość precyzyjniejszego targetowania i lepszego zrozumienia swoich odbiorców, co przekłada się na bardziej efektywne kampanie reklamowe.