Cost Per Engagement (CPE)

Model rozliczeniowy działań reklamowych w sieci, w którym koszt naliczany jest, gdy odbiorca reklamy wchodzi w jakąś interakcję z kreacją, np. efekt roll-over czy przesunięcie suwaka.